Aktualności

Prywatność także w pracy

Dnia 5 września 2017 roku Wielka Izba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka orzekła, że dyscyplinarne zwolnienie pracownika, który korzystał w celach prywatnych z firmowego komunikatora, naruszało prawo  do prywatności zagwarantowane w art. 8 Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Sprawa dotyczyła mieszkańca Rumunii, któremu w trakcie zwolnienia pracodawca przedstawił wydruk prywatnej korespondencji. Trybunał uważa, że zwolnienie jest naruszeniem  gwarancji ochrony życia prywatnego.

 

 Do góry