Aktualności

Nowy rejestr dla dłużników

W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad nowym rejestrem – Krajowym Rejestrem Zadłużonych, który ma zastąpić funkcjonujące obecnie: Rejestr Dłużników Niewypłacalnych oraz Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości. Oba rejestry zawierają dane o podmiotach, których kondycja finansowa uległa pogorszeniu, postanowiono więc połączyć je w jeden.

Nowy rejestr będzie jawny, a dostęp do niego ma być możliwy za pośrednictwem Internetu.
Przewiduje się, że to rozwiązanie będzie obowiązywać od 1 lutego 2019 r.

 Do góry