Aktualności

Wystarczy jeden raz

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie o sygn. akt II PK 202/16 orzekł, że w zadaniowym czasie pracy nawet jednorazowa nieobecność może zostać uznana za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

Jednakże jak wskazał Sąd Najwyższy, nie każda nieobecność w pracy pracownika zatrudnionego w zadaniowym systemie pracy stanowi zagrożenie interesów pracodawcy. Sąd Najwyższy podkreślił, że w razie zarzucania takiemu pracownikowi ciężkiego naruszenia podstawowego obowiązku pracowniczego, polegającego na jednorazowej nieobecności w pracy konieczne jest wykazanie bezprawności działania, winy oraz w szczególności sprecyzowanie na czym polegało naruszenie lub zagrożenie interesów pracodawcy.

 Do góry