Aktualności

Krajowy Zasób

11 września 2017 roku weszła w życie Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości, na mocy której ustanowiony został Krajowy Zasób Nieruchomości odpowiedzialny za prawidłowe gospodarowanie gruntami należącymi do Skarbu Państwa. Do jego podstawowych obowiązków należeć będzie nadzorowanie najmu (m.in. wysokości czynszów), zasad zawierania i wypowiadania umów najmu, a także kontrola spełniania wymogów odnośnie powierzchni mieszkań przeznaczonych na wynajem.

Głównym celem ustawy jest zapewnienie zainteresowanym stałych warunków inwestowania oraz zabezpieczenie najemców i interesów Skarbu Państwa.

 Do góry