Aktualności

Tytuł wykonawczy – nie przeciwko byłemu wspólnikowi spółki jawnej

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 3 października 2017 roku w sprawie o sygnaturze SK 31/15 orzekł, że art. 7781 kodeksu postępowania cywilnego, w zakresie, w jakim dopuszcza nadanie przez sąd tytułowi egzekucyjnemu, wydanemu przeciwko spółce jawnej, klauzuli wykonalności przeciwko byłemu wspólnikowi tej spółki, niebędącemu już wspólnikiem w chwili wszczęcia postępowania w sprawie, w której został wydany tytuł egzekucyjny przeciwko spółce jawnej, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że taka regulacja pozbawia byłego wspólnika dostępu do sądu i wpływa na jego sytuację prawną, mimo że nie uczestniczył w postępowaniu sądowym. Nie mógł on zatem dochodzić przed sądem ochrony swych praw, a na etapie postępowania egzekucyjnego nie dysponuje już odpowiednimi środkami procesowymi, umożliwiającymi skuteczne podnoszenie merytorycznych zarzutów. W związku z tym nie może on uzyskać rozstrzygnięcia sprawy co do istoty. Trybunał wskazał też, że nie ma uzasadnienia dla osłabienia pozycji prawnej byłego wspólnika celem wzmocnienia pozycji wierzycieli.

 Do góry