Aktualności

Słupek – czy jest dostatecznie widoczny?

W postanowieniu z dnia 13 września br. SN uznał, że można zasiedzieć służebność gruntową poprzez korzystanie z urządzenia przesyłowego, które jest podziemne i niewidoczne (sygn. akt IV CSK 623/16). 

Zgodnie z art. 292 k.c. służebność gruntowa może być nabyta przez zasiedzenie tylko w wypadku, gdy polega na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia.

SN zauważa jednak, że ustawa nie posługuje się pojęciem urządzenia naziemnego, ale widocznego. Zatem urządzenie nie musi być widoczne na gruncie, a wystarczy, żeby było oznaczone w dokumentacji geodezyjnej, tak by właściciel mógł się dowiedzieć o jego istnieniu z map i dokumentacji.

W konsekwencji, podziemne urządzenia mogą zostać zasiedziane także wtedy, gdy ich elementów  nie ma na powierzchni gruntu, ale są uwidocznione na mapach.

 Do góry