Aktualności

Od papierowej do cyfrowej Polski

Od nowego roku obowiązki informacyjne przedsiębiorców mają zostać uproszczone.

Obecnie są oni zobowiązani do składania sprawozdań finansowych w formie papierowej do kilku organów. Forma tych sprawozdań utrudnia analizę i tak już skomplikowanej i wielostronnej treści raportów.

MF zaproponowało więc wprowadzenie obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej oraz odstąpienie od składania papierowych sprawozdań do Urzędu Skarbowego. Celem programu jest uproszczenie życia przedsiębiorcom poprzez usprawnienie i ujednolicenie komunikacji elektronicznej.

 Do góry