Aktualności

Znaczenie wpisu do księgi akcyjnej

Skuteczne przeniesienie akcji imiennych wymaga zarówno pisemnego oświadczenia o przeniesieniu akcji – na samym dokumencie akcji lub na odrębnym dokumencie, jak również przeniesienia posiadania dokumentu akcji. Natomiast wpis do księgi akcyjnej, w celu wykonywania uprawnień z akcji imiennych, zgodnie z wyrokiem SN z dnia 13 września 2017 r. (o sygn. akt IV CSK 576/16) ma wyłącznie znaczenie legitymacyjno-dowodowe.

Wpis taki nie jest w żadnym wypadku warunkiem skuteczności nabycia akcji względem osób trzecich, a łączy się jedynie z usuwalnym domniemaniem prawnym, że osoba wpisana jest rzeczywiście akcjonariuszem.

 Do góry