Aktualności

Nie wszystkie okoliczności uzasadniają skargę na przewlekłość postępowania

Aby uzasadniona była skarga na przewlekłość postępowania, powinna wskazywać określone czynności procesowe, których sąd nie podjął lub podjął z nieuzasadnioną zwłoką, bądź też dokonał wadliwie. Skarga nie może natomiast polegać na zakwestionowaniu jedynie ogólnego trwania postępowania.

Za przejaw naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki uważa się na przykład wielomiesięczną bezczynność sądu polegającą nie niewyznaczaniu rozprawy, także rozprawy apelacyjnej, zwłaszcza gdy nie zachodzą okoliczności usprawiedliwiające owe opóźnienie - postanowienie SN z dnia 19 października 2017 r. o sygn. akt III SPP 43/17.

 Do góry