Aktualności

(Nie)pewny los postępowania cywilnego

Lut 05, 2019

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie o sygn. III CZP 55/18 stanowi odpowiedź na pytanie o sens postępowania...

Czytaj dalej...

Bliżej do majątku dłużnika

Sty 17, 2019

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 4 października 2018 roku w sprawie o sygn. C‑337/17 Feniks sp. z o.o. przeciwko Azteca Products & Services...

Czytaj dalej...

Asesor sądowy – referendarz nie sędzia

Gru 03, 2018

Po powrocie asesorów sądowych do sądów na mocy nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych z 2016 r. (dalej: u.s.p.) powstał problem jak traktować orzeczenia wydawane przez...

Czytaj dalej...

Przestępstwo nie tylko na szkodę pracodawcy

Lut 23, 2018

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 października 2017 roku, sygn. II PK 278/16 wskazał, że rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia może mieć miejsce również w przypadku, gdy niezgodne...

Czytaj dalej...

Nie wszystkie okoliczności uzasadniają skargę na przewlekłość postępowania

Lut 09, 2018

Aby uzasadniona była skarga na przewlekłość postępowania, powinna wskazywać określone czynności procesowe, których sąd nie podjął lub podjął z nieuzasadnioną zwłoką, bądź też dokonał wadliwie. Skarga nie może natomiast polegać na zakwestionowaniu jedynie ogólnego...

Czytaj dalej...

Zgłoszenie przez pracownika gotowości do podjęcia pracy

Sty 12, 2018

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12 października 2017 roku, sygn. II PK 257/16 wskazał, że utrudnienie w dostępie na teren zakładu pracy nie stanowi przeszkody do stanowczego zgłoszenia gotowości do niezwłocznego podjęcia pracy w drodze listownej,...

Czytaj dalej...

Umowa zrzeczenia się prawa do zachowku dopuszczalna

Mar 28, 2017

Sąd Najwyższy w zeszły piątek, w dniu 17 marca 2017 roku w podjętej uchwale w sprawie o sygn. aktIII CZP 110/16 orzekł, żedopuszczalne jest zawarcie...

Czytaj dalej...

Archiwum