Aktualności

Prywatność także w pracy

Dnia 5 września 2017 roku Wielka Izba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka orzekła, że dyscyplinarne zwolnienie pracownika, który korzystał w celach prywatnych z firmowego komunikatora, naruszało prawo  do prywatności zagwarantowane w art. 8 Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności....

Odrębna własność zostaje

Sąd Najwyższy rozstrzygnął następujące zagadnienie prawne: czy upływ terminu, na jaki zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, na której znajduje się budynek wielolokalowy, powoduje wygaśnięcie prawa odrębnej własności lokalu w tym budynku? W uchwale z dnia 25...

Zmiana roku obrotowego - wystarczy uchwała

W wyroku z dnia 8 sierpnia 2017 roku, w sprawie o sygn. akt II FSK 1851/15, Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że warunkiem skutecznej zmiany roku obrotowego jest wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Sprawa dotyczyła spółki komandytowo-akcyjnej, której wspólnicy chcieli przedłużyć w grudniu...

Koniec tajemnicy bankowej

4 kwietnia 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z  9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 2017 r. poz. 648). Zgodnie z przepisami tej ustawy, polskie i zagraniczne organy podatkowe mogą wzajemnie wymieniać się informacjami o swoich rezydentach podatkowych. Za...

Milczące załatwienie sprawy

W dniu 1 czerwca 2017 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego. Głównym zamierzeniem nowelizacji wprowadzonej ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 jest przyspieszenie postępowania administracyjnego poprzez tzw. milczące załatwienie sprawy (art. 122a) oraz postępowanie...

Zwolnienie pracownika, a słaby wynik sprzedażowy

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie o sygn. akt III PK 93/16 orzekł, że jeśli pracodawca wskazuje w wypowiedzeniu umowy zawartej na czas nieokreślony przyczyny dotyczące nieosiągnięcia zakładanych efektów pracy pracownika, tozasadność wypowiedzenia musi być zawsze...

Kolejna reklama rozpowszechniająca nieprawdziwe informacje

Lider na rynku pożyczkowym niesłusznie sugerował, że jego umowy kredytowe zostały uznane za najlepsze na rynku - potwierdził Sąd Apelacyjny w Warszawie.  Zdaniem Sądu, przedsiębiorca bowiem nieostrożnie wymieszał w reklamie informację o ustaleniach kontrolnych poczynionych przez Urząd Ochrony...

Co wiemy o kontrahencie

1 czerwca 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. z 2017 r. poz. 933). W związku ze zmianami wprowadzonymi w ustawie z 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych...

Ogłaszamy praktyki wakacyjne

Jak co roku o tej porze – Kancelaria ogłasza nabór na praktyki wakacyjne. Najważniejsze informacje dotyczące praktyk są następujące: nasza propozycja adresowana jest do studentów IV i V roku studiów prawniczych; szukamy studentów z dobrymi i bardzo dobrymi wynikami w nauce, znających...

 Do góry