Aktualności

Milczące załatwienie sprawy

W dniu 1 czerwca 2017 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego. Głównym zamierzeniem nowelizacji wprowadzonej ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 jest przyspieszenie postępowania administracyjnego poprzez tzw. milczące załatwienie sprawy (art. 122a) oraz postępowanie...

Zwolnienie pracownika, a słaby wynik sprzedażowy

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie o sygn. akt III PK 93/16 orzekł, że jeśli pracodawca wskazuje w wypowiedzeniu umowy zawartej na czas nieokreślony przyczyny dotyczące nieosiągnięcia zakładanych efektów pracy pracownika, tozasadność wypowiedzenia musi być zawsze...

Kolejna reklama rozpowszechniająca nieprawdziwe informacje

Lider na rynku pożyczkowym niesłusznie sugerował, że jego umowy kredytowe zostały uznane za najlepsze na rynku - potwierdził Sąd Apelacyjny w Warszawie.  Zdaniem Sądu, przedsiębiorca bowiem nieostrożnie wymieszał w reklamie informację o ustaleniach kontrolnych poczynionych przez Urząd Ochrony...

Co wiemy o kontrahencie

1 czerwca 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. z 2017 r. poz. 933). W związku ze zmianami wprowadzonymi w ustawie z 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych...

Ogłaszamy praktyki wakacyjne

Jak co roku o tej porze – Kancelaria ogłasza nabór na praktyki wakacyjne. Najważniejsze informacje dotyczące praktyk są następujące: nasza propozycja adresowana jest do studentów IV i V roku studiów prawniczych; szukamy studentów z dobrymi i bardzo dobrymi wynikami w nauce, znających...

Odszkodowanie bez podatku

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie do odszkodowania rekompensującego rzeczywistą stratę, a nie korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby szkody mu nie wyrządzono. Tak wynika z wyroku NSA z 1 lutego 2017 r. Według NSA w  przedmiotowej...

Użytkowanie wieczyste

Sąd Najwyższy, rozważając zagadnienie prawne w sprawie o sygn. III CZP 49/16, orzekł w uchwale z dnia 22 marca 2017 r, że samoistny posiadacz nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste może nabyć jej własność przez zasiedzenie. Teza tej uchwały jest zgodna z wcześniejszą uchwałą...

Dane syndyka znajdziemy w CEIDG

Sądy z urzędu będą wpisywać do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) informacje o syndyku ustanowionym w ramach postępowania upadłościowego oraz o nadzorcy lub zarządcy działającym w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego – wchodzi w życie nowelizacja...

 Do góry