Aktualności

Opłata reprograficzna bez VAT

Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP w Warszawie, wystąpiło do ministra finansów o zajęcie stanowiska w sprawie podlegania opłaty reprograficznej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Stowarzyszenie uznało, że artyści świadczą na rzecz...

Sobota bardziej wolna od pracy

Od 1 stycznia 2017 r. koniec terminu w prawie cywilnym, a w konsekwencji również w postępowaniu cywilnym, nie będzie mógł przypaść w sobotę. Wynika to ze zmiany k.c. wprowadzonej w dniu 1 stycznia 2017 r. ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia...

Nowy projekt dotyczący konfiskaty rozszerzonej

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy o konfiskacie majątku, który pochodziłby z przestępstwa. Podczas odbywającego się w dniu 20 grudnia 2016 roku posiedzeniu Rada Ministrów zaakceptowała projekt. Przepisy o konfiskacie wejdą w życie w pierwszym kwartale 2017 roku. Projekt...

Nowe mandaty za żywność

W dniu 6 grudnia 2016 r. weszły w życie dwa rozporządzenia, które wprowadzają zmiany w zakresie uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Zmiany dot. m.in. kontroli jakości artykułów spożywczych. Zmiany zawierają rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 listopada...

Nowelizacja ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Posłowie zdecydowali o ostatecznym brzmieniu nowelizacji ustawy – Prawo o zgromadzeniach. Sejm przyjął dwie poprawki Senatu. Jedna z nich wykreśla kontrowersyjny zapis o pierwszeństwie dla organów władzy, Kościołów i związków wyznaniowych w wyborze miejsca i czasu zgromadzenia. Ustawa została...

Nowy nabór na praktyki zawodowe

Ogłaszamy rekrutację na praktyki zawodowe. Praktyki są płatne i trwają dwa miesiące. Szczególnie adresujemy je do osób zainteresowanych dziedzinami, w których Kancelaria rozwija wyspecjalizowane doradztwo prawne – w szczególności w zakresie prawa restrukturyzacyjnego, prawa pracy, prawa...

Ryczałty za noclegi kierowców

Zgodnie z dotychczasową interpretacją przepisów z zakresu prawa pracy, kierowcy w transporcie międzynarodowym byli uprawnieni do pobierania ryczałtu za każdy nocleg podczas podróży służbowej, nawet jeżeli korzystali z bezpłatnego noclegu w przystosowanej do tego kabinie pojazdu. W jednym...

Mądrych Świąt

Idea świąt Bożego Narodzenia żyje własnym życiem, ale to życie się zmienia. Święta są unikalnym okresem stwarzającym szansę spojrzenia wstecz i spojrzenia w przyszłość. Czy wolimy to pierwsze, czy wolimy to drugie – to w dużej mierze określa nasze dalsze życie. My życzymy wszystkim...

Odszkodowanie bez składki

W jednej ze spraw prowadzonych przez kancelarię klient miał wątpliwość, czy odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o prace za porozumieniem stron podlega oskładkowaniu. Mimo że Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania...

 Do góry