Zaznacz stronę

Przepisy o ochronie konkurencji stały się – po wejściu Polski do Unii – jedną z najważniejszych dziedzin prawa biznesowego. Jest to zarazem dziedzina rozległa i w różnym stopniu wymagająca specjalistycznej wiedzy.
Wnioskami o zgodę na koncentrację zajmują się – co najmniej od czasu do czasu – wszystkie firmy prawnicze średnich i większych rozmiarów, które przeprowadzają transakcje. Zbiorowymi interesami konsumentów zajmuje się niewiele kancelarii, bo niewiele ma pasję lub potrzebę zajmowania się prawem konsumenckim.
Natomiast najpowszechniejszym przedmiotem doradztwa prawnego na polu antytrustu jest prewencja antytrustowa. Innymi słowy doradztwo z zakresu ochrony konkurencji w 90 procentach dotyczy tego, jak uniknąć sprawy z zakresu ochrony konkurencji. Taki jest także główny zakres doradztwa antytrustowego kancelarii Tomczak & Partnerzy.
W szczególności nasze doradztwo dotyczy porozumień wertykalnych oraz unikania ryzyk kartelowych. Prowadzimy też szkolenia z zakresu prawa ochrony konkurencji – podobnie jak z innych dziedzin prawa które uważamy za fundament compliance’owej ochrony interesów przedsiębiorców.