Zaznacz stronę

Antitrust

Zagadnienia antytrust (inaczej antitrust) dotykają przepisów prawa, które zapewniają równe szanse dla przedsiębiorstw o podobnym profilu działalności, funkcjonujących w określonej branży, ograniczając możliwości zdobycia zbyt mocnej pozycji i zbyt silnej przewagi nad konkurencją. Stąd w polskim ustawodawstwie mówimy często o prawie ochrony konkurencji czy też przepisach antymonopolowych. Przepisy te pozwalają na zachowanie uczciwej konkurencji w warunkach gospodarki otwartego rynku. Nasza kancelaria adwokacka świadczy usługi prawne pozwalające na zastosowanie ustawodawstwa w praktyce, umożliwiając rozstrzyganie w wątpliwych działaniach biznesowych, m.in. przy ustalaniu cen, alokacji rynku, czy określaniu monopoli.

W ramach antytrust uczestniczymy w postępowaniach dotyczących, np.:

  • porozumienia wertykalnego;
  • porozumienia pionowego;
  • zakazu konkurencji dla dystrybutora;
  • rozporządzenia wyłączeniowego.

Prawnicy z naszej spółki adwokackiej oferują doradztwo, a także sporządzają opinie i przygotowują dokumentację. W razie konieczności występujemy także jako reprezentanci naszych Klientów.

Antitrust w Polsce

utworzone przez Michał Tomczak | Lut 22, 2019 | Antitrust

Przepisy o ochronie konkurencji stały się – po wejściu Polski do Unii – jedną z najważniejszych dziedzin prawa biznesowego. Jest to zarazem dziedzina rozległa i...

Czytaj dalej...

Archiwum