Artykuły

Sejm przyjął nowelizację prawa antymonopolowego

  Prace nad nowelizacją Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadził od ponad dwóch lat. Czekali na nią wszyscy, a przede wszystkim przedsiębiorcy, dla których planowane zmiany są w większości korzystne. Wczoraj, po dość długim okresie oczekiwania w lasce marszałkowskiej, Sejm wreszcie uchwalił nowelizację.

  Nowa ustawa wprowadza m.in. dwuetapową procedurę analizowania wniosków w sprawie fuzji i przejęć - proste sprawy rozpatrywane będą w ciągu miesiąca, natomiast bardziej złożone przez dodatkowe cztery miesiące. Przedsiębiorca jeszcze w toku trwającego postępowania pozna przewidywany kierunek rozstrzygnięcia, w tym zastrzeżenia Urzędu, będzie mógł odnieść się do nich, a nawet zmodyfikować zakres koncentracji, tak aby uniknąć decyzji zakazującej transakcji.

  Ponadto zmienione zostaną zasady dotyczące obliczania progu obrotowego, który decyduje o obowiązku uzyskania zgody na koncentrację polegającą na przejęciu kontroli. Od tej pory przy obliczaniu progu uwzględniany będzie wyłącznie obrót grupy kapitałowej przejmującego kontrolę oraz samego podmiotu targetowego, a już nie grupy kapitałowej podmiotu sprzedającego. Pozwoli to w wielu transakcjach uniknąć konieczności występowania o zgodę Prezesa UOKiK na dokonanie transakcji.

  Pozytywne z punktu widzenia przedsiębiorców są również tzw. środki zaradcze (ang. remedies). UOKiK będzie miał możliwość wskazania przedsiębiorcy, jakie działania ma podjąć w celu usunięcia skutków naruszenia lub zaprzestania niedozwolonej praktyki.

  Nowelizacja wprowadza również korzystne dla przedsiębiorców zmiany zmiany w programie łagodzenia kar leniency, który umożliwia uczestnikowi niedozwolonego porozumienia uniknięcie lub obniżenie sankcji finansowej w zamian za współpracę z Urzędem i dostarczenie informacji na temat zmowy. Obecnie tylko podmiot, który jako pierwszy poinformuje Urząd o niedozwolonych praktykach, może liczyć na całkowite zwolnienie z kary – pozostali na obniżenie sankcji. Nowe rozwiązanie umożliwi przedsiębiorcy, który złoży wniosek jako drugi lub kolejny, uzyskanie dodatkowego obniżenia kary o 30 proc, jeśli poinformuje Urząd o innej zmowie, której również był uczestnikiem.

  Ustawa wprowadza również pewne dodatkowe obostrzenia dla przedsiębiorców w zakresie ochrony konsumentów. Prezes UOKiK będzie miał możliwość publicznego ostrzegania o praktykach naruszających zbiorowe interesy konsumentów, które mogą narazić ich na poważne straty finansowe.

   Do góry