Zaznacz stronę

PCC od zawarcia umowy spółki z o.o.

Zawarcie i zmiana umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której siedziba albo rzeczywisty ośrodek zarządzania znajduje się na terytorium RP co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Przez zmianę umowy spółek kapitałowych...

Szybkie zgromadzenie wspólników? Przez Skype’a!

Za sprawą projektu zmiany ustawy – Kodeks spółek handlowych zaproponowanej przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, już niedługo pojawi się szansa udziału w zgromadzeniu wspólników bez wychodzenia z domu, jednak nie we wszystkich przypadkach wybór miejsca będzie...

Nowa spółka bez majątku?

2 sierpnia 2019 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy „Kodeks Spółek Handlowych”, a w tym jego najważniejszą zmianę- możliwość utworzenia prostej spółki akcyjnej. Propagatorzy wprowadzenia owych regulacji za ich podstawę uznają dążenie do ułatwienia...

Przepis, który należy ignorować

Ustawowym warunkiem ustanowienia zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy, zapisanym w art. 101 (2) kodeksu pracy, jest dostęp do szczególnie ważnych informacji ze strony pracownika objętego zakazem konkurencji. Kodeks pracy nie definiuje jednak pojęcia...