Ustawa AML – instytucje obowiązane i nie tylko

Ustawa z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu stanowi wdrożenie dyrektywy UE 2015/847. Jest to, co do zasady, wyspecjalizowany akt prawny adresowany przede wszystkim do instytucji obowiązanych. W praktyce ustawa ma...

(Nie)pewny los postępowania cywilnego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie o sygn. III CZP 55/18 stanowi odpowiedź na pytanie o sens postępowania cywilnego w sytuacji w której powód dysponuje już tytułem egzekucyjnym w postaci zatwierdzonej listy wierzytelności....