Zaznacz stronę

Powrót postępowania gospodarczego

W ramach zmian do kodeksu postępowania cywilnego ustawodawca chcąc usprawnić procedurę sądową zdecydował się na powrót do poprzednich przepisów i na nowo wprowadził zlikwidowane w 2012 roku odrębne postępowanie gospodarcze. Postępowanie te może zostać zniesione w...

Kara umowna w stosunkach pracy

W stosunkach pracy pracodawca nie może stosować kary umownej wobec pracownika. Sąd Najwyższy stanął już dawno na stanowisku, że kodeks pracy opisuje wszystkie przypadki odpowiedzialności materialnej i odszkodowawczej pracownika. Co innego – umowa o zakazie konkurencji...

Unia i frankowicze

Ponownie powrócił temat kredytów udzielanych we frankach szwajcarskich. Coraz więcej konsumentów próbuję zakwestionować podpisane przed laty umowy powołując się na niedozwolone klauzule zawarte przez banki w umowach. Śmielej wytaczają bankom powództwa i co...

Bezskuteczność egzekucji w realistycznej ocenie

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 27 czerwca 2019 r. (sygnatura akt: II FSK 2493/17) orzekł iż, „Stwierdzenie w toku postępowania egzekucyjnego, że dłużnik jest właścicielem nieruchomości nie oznacza, że stan bezskuteczności nie wystąpił. Niezbędne jest...

Dyskryminacja po nowemu

Choć pozwalam sobie na lekkie uwagi na temat pracy Sądu Najwyższego, mój szacunek wobec SN jest wciąż na najwyższym poziomie. Celem moich rozważań jest wszak często dotarcie do rzeczywistej motywacji poszczególnych orzeczeń. Wieloletnia praktyka upoważnia mnie bowiem...