Zaznacz stronę

Mój zamach na demokrację

Szaleństwo demokracji rozpoznajemy z pewnym opóźnieniem i zaskoczeniem. Tym bardziej, że demokracja się zmienia na demokrację bardziej bezpośrednią. Demokracja jest w tym przypadku tym bardziej bezpośrednia, im mniej kieruje się interesami długofalowymi i ogólnymi...

Błąd myślowy na drodze do cywilizacji

Ośmielam się twierdzić, że prawnik zajmujący się prawem zharmonizowanym, czyli prawem Unii Europejskiej ma prawo do trochę innej refleksji na temat Unii, niż spieszeni cywile, którzy Unię postrzegają z każdej innej, dowolnej perspektywy. Choćby, jak sposób...

Dodatkowa praca tylko za zgodą szefa

Pracodawca może umownie ograniczyć prawo pracownika do podejmowania dodatkowego zatrudnienia, jeśli uzasadnia to rzeczywisty interes zakładu pracy. Gdy prawnik w większym gronie biznesowym na ważne pytanie odpowiada: „To zależy”, ludzie wokół się uśmiechają z...

O szkodliwości używania radia (państwowego)

Nie wiedzieć czemu, stacje radiowe UKF mają różną częstotliwość w różnych miejscach Polski, co stwarza ryzyko, iż przemieszczając się samochodem można włączyć stację, której słuchać się nie chciało. Ta sytuacja stworzyła mi – jak może stworzyć prawdopodobnie paru...