Biblioteka

Przekształcanie spółek handlowych. Instrukcja obsługi (z suplementem elektronicznym)

Wydawnictwo: ODDK
Rok: 2013
Liczba stron: 168
Język: polski
Format: B5 oprawa miękka
ISBN: 978-83-7804-137-5

Skąd bierze się pomysł na przekształcenie?

Zazwyczaj stąd, iż dotychczasowa forma działalności nakłada nieakceptowane przez właścicieli ograniczenia lub też skutkuje nadmierną odpowiedzialnością właścicieli. Albo też chodzi o zwiększenie skali działalności, dostęp do kapitału, zdobycie akcjonariatu, wejście na giełdę. Niekiedy zaś chodzi po prostu o ograniczenie odpowiedzialności majątkowej czy wręcz osobistej, związanej z typem działalności gospodarczej. W innych jeszcze przypadkach przekształcenie ma przynieść bezpośrednie korzyści polegające na zmniejszeniu obciążeń podatkowych. Wreszcie niektóre rodzaje działalności wprost wymagają operowania spółką akcyjną.

Publikacja to unikatowy poradnik – instruktaż, który krok po kroku prowadzi po arkanach przekształceń:
od planu przekształcenia i dokumentacji finansowej,
poprzez czynności związane z uchwałą o przekształceniu i rejestracją,
po rozliczenia ze wspólnikami nieuczestniczącymi w przekształceniu i obowiązki ogłoszeniowe.

Oprócz zasadniczej procedury przekształceniowej szczegółowo omówiono cały katalog możliwych kierunków przekształceń spółek osobowych i kapitałowych, a także spółki cywilnej i przedsiębiorcy, osobny rozdział poświęcając przekształceniom w spółkę komandytowo-akcyjną. Całość uzupełniona gotowymi wzorami z przykładowymi danymi.

Suplement elektroniczny jest integralną częścią publikacji, która zawiera wzorcową dokumentację wykorzystywaną w procesie przekształcania spółek handlowych.
Składają się nią niezbędne formularze KRS (wniosek o rejestrację, sposób powstania, osoby uprawnione do reprezentacji spółki, przedmiot działalności, wspólnicy spółki komandytowej- wzory wypełnione i puste), a także przykładowe wzory tj.:

  • Plan przekształcenia spółki z o.o. w spółkę akcyjną wraz z załącznikami
  • Plan przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową
  • Uchwała w sprawie przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową
  • Plan przekształcenia spółki jawnej w spółkę komandytową
  • Plan przekształcenia spółki jawnej w spółkę z o.o.
  • Oświadczenie o przekształceniu
  • Plan przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową-akcyjną

Dokumenty przygotowane w formacie MS Word i PDF (łatwa edycja, zapis i wydruk).

 Do góry