Zaznacz stronę

Prawa autorskie pracowników cz. I

Pracownicy lub zleceniobiorcy w ramach swoich obowiązków umownych mogą tworzyć dzieła objęte prawami autorskimi, bądź takie, na które można by uzyskać prawa własności przemysłowej (np. patent, wzór przemysłowy, znak towarowy). Niektóre dzieła mogą być objęte oboma...

Do 8 lat więzienia za wymuszanie zwrotu wierzytelności

Ministerstwo Sprawiedliwości, nowelizując Kodeks karny, zamierzało do art. 190a dodać § 3 – „Jeśli sprawca uporczywie nęka, wzbudza w nękanym uzasadnione poczucie zagrożenia, poniżenia czy udręczenia i działa w ten sposób w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności,...

Likwidacja fikcji doręczeń w postępowaniu cywilnym

Projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego przewiduje likwidację fikcji doręczeń. Oznacza to, że w przypadku bezskutecznego doręczenia dłużnikowi pisma sądowego (tzw. podwójna awizacja), wierzyciel zobowiązany będzie do dostarczenia dokumentu za pośrednictwem...

Zmiany w kodeksie spółek handlowych

Dnia 1 marca 2019 r. weszły w życie znowelizowane przepisy Kodeksu spółek handlowych odnoszące się do rezygnacji jedynego członka zarządu (art. 202 § 6 KSH i art. 369 § 5(1), 5 (2) KSH). Zgodnie z nimi jedyny członek zarządu składa rezygnację wspólnikom, zwołując...

Zwolnić za wszelką cenę

W sytuacji w której pracodawca chce zwolnić pracownika za wszelką cenę warto zachować powściągliwość. W sprawie skutkującej wydaniem przez Sąd Najwyższy Uchwały z dnia 4 kwietnia 2019 roku, sygn. III PZP 2/19 pracodawca najpierw rozwiązał umowę o pracę poprzez...

Długi ciągnące się jak cienie

W niekorzystnej dla członków zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością Uchwale Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie o sygn. III CZP 78/18 Sąd rozszerzył zakres odpowiedzialności wynikający z art. 299 K.S.H. o koszty powstałe po ogłoszeniu...