Zaznacz stronę

Dematerializacja

Ustawa z 30 sierpnia 2019 roku zmieniająca Kodeks spółek handlowych ogłoszona w Dzienniku Ustaw w dniu 20 września br., wprowadza rewolucyjne zmiany, w szczególności obowiązkową dematerializację akcji. Zgodnie nowelizacją, moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych...

Recepta

Obecnie tylko sąd pracy, po przeprowadzeniu postępowania, jest uprawniony do orzekania o istnieniu stosunku pracy. Jak wynika z wypowiedzi Głównego Inspektora Pracy, Państwowa Inspekcja Pracy wkrótce zaproponuje zmiany w tej kwestii. Projekt ustawy jest już gotowy, a...

Powrót postępowania gospodarczego

W ramach zmian do kodeksu postępowania cywilnego ustawodawca chcąc usprawnić procedurę sądową zdecydował się na powrót do poprzednich przepisów i na nowo wprowadził zlikwidowane w 2012 roku odrębne postępowanie gospodarcze. Postępowanie te może zostać zniesione w...

Bezskuteczność egzekucji w realistycznej ocenie

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 27 czerwca 2019 r. (sygnatura akt: II FSK 2493/17) orzekł iż, „Stwierdzenie w toku postępowania egzekucyjnego, że dłużnik jest właścicielem nieruchomości nie oznacza, że stan bezskuteczności nie wystąpił. Niezbędne jest...