Zaznacz stronę

Ochrona godności pracownika bez logiki i konsekwencji

Kwestie związane z ochroną dóbr osobistych i zadośćuczynieniem na tle stosunków pracowniczych stają się coraz bardziej niejasne. Wymagają – jestem o tym przekonany – interwencji ustawodawcy, a przynajmniej skoordynowanej interwencji Sądu Najwyższego w postaci...

Ochrona godności pracowniczej narzędziem ułomnym

Artykuł Michała Tomczaka w dzienniku „Rzeczpospolita” z dnia 2 sierpnia 2018 roku (dodatek: Kadry i Płace). Nie może ulegać żadnej wątpliwości, że prawo pracy się usubtelnia. Nie jest to prawniczy termin, a może w ogóle to nie jest żaden termin, tylko mój...

Rezultat prowokacji nie uzasadnia zwolnienia

Artykuł Diany Kanarek w dzienniku „Rzeczpospolita” z dnia 1 marca 2018 roku (dodatek Kadry i Płace). „Kontrolowana łapówka” nie może co do zasady stanowić powodu dyscyplinarki. Nie oznacza to jednak, że pracownikowi, który uległ pokusie, należy się...

Blokadę związku można złamać

Artykuł Michała Tomczaka w dzienniku „Rzeczpospolita” z dnia 1 lutego 2018 roku. Dysponowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, jak również sam regulamin funduszu wymaga wspólnych decyzji pracodawcy i związków zawodowych (jeśli takie...