Zaznacz stronę

Depeki w dwóch postaciach (Art. 62-64)

W oddziale 8 rozdziału 7 (czyli art. 62 , 63 i 64) ustawa zawiera przepisy dotyczące dobrowolnego poddania się karze. Od odpowiedzialności uchyli się ten podmiot zbiorowy, który w związku z czynem zabronionym zagrożonym karą do lat 5 więzienia zawiadomi organ,...

Zabezpieczenie majątkowe (Art. 61)

Cel stosowania zabezpieczania majątkowego jest inny, niż cel stosowania środków zapobiegawczych. Te pierwsze, jak wskazaliśmy stosuje się dla zapewnienia prawidłowego toku postępowania tudzież dla zapobieżenia popełnienia nowego przestępstwa. Te drugie natomiast...

Środki zapobiegawcze w szerokim wyborze (Art. 57-60)

Środki zapobiegawcze według ustawy stosuje się z uwzględnieniem dwóch przesłanek łącznie: zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania oraz w celu zapobiegnięciu popełnienia nowego przestępstwa. Nie jest oczywiste, dlaczego zarząd przymusowy został uregulowany w...

Zarząd bardzo przymusowy (Art. 56)

Zarząd przymusowy uregulowany jest względnie szczegółowo w art. 292a kodeksu postępowania karnego, przy czym przepis ten został dodany nowelą do ustaw karnych z marca 2017 roku w ramach szerokiego pakietu represyjnych ustaw dotyczących podmiotów gospodarczych. Przepis...

Przedstawiciel podmiotu i inni uczestnicy (Art. 49-55)

W postępowaniu przygotowawczym stroną jest wyłącznie podmiot zbiorowy, zaś w postępowaniu sądowym – podmiot zbiorowy i prokurator. Ten cokolwiek nadmiernie stanowczo sformułowany przepis jest, jak się wdaje, reminiscencją i przypomnieniem odrzucenia konceptu...