Kancelaria

Kancelaria

W lipcu 2002 roku adw. Karolina Kocemba oraz adw. Michał Tomczak zawiązali spółkę partnerską pod firmą Tomczak & Partnerzy Spółka adwokacka.

W kolejnych latach Kancelaria przeżywała znaczący wzrost skali działalności, rozwijając w szczególności mocno praktykę transakcyjną, nieruchomościową i okołogiełdową.

Obecnie Kancelaria obsługuje ponad 100 podmiotów gospodarczych różnej wielkości i różnych branż. Rozwijając i kontynuując dotychczasowe pola praktyki w tym tradycyjną praktykę korporacyjną, Kancelaria i jej prawnicy rozwinęli szereg węższych, ścisłych specjalizacji prawniczych, opierając je na dotychczas zdobytym w tego typu sprawach doświadczeniu.

Szczegółowe informacje na temat spraw prowadzonych przez Kancelarię znajdują się na tej stronie w zakładce Praktyka.

W maju 2013 roku podjęte zostały strategiczne decyzje o zmianie struktury zarządczej Kancelarii, w związku z szybko rosnącą liczba adwokatów i radców prawnych w Firmie i ich samodzielną pozycją zawodową. Decyzje dotyczące także wyboru ścisłych kierunków specjalizacji zawodowej przy uwzględnieniu dotychczasowego doświadczenia czołowych prawników Firmy.

 Do góry