Zaznacz stronę

Karolina Kocemba

Karolina Kocemba

Karolina Kocemba

doktor nauk prawnych, adwokat

Urodzona w Bogdańcu, na zachodzie Polski w 1975 roku.

Studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim ukończyła z wyróżnieniem w 1998 roku, broniąc pracy magisterskiej na temat charakteru zgody uprawnionego na naruszenie dóbr osobistych.

Od 2002 roku adwokat Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

W październiku 2004 roku obroniła pracę doktorską poświęconą czynnościom prawnym nieistniejącym, napisaną pod kierunkiem prof. Elżbiety Skowrońskiej-Bocian. Recenzentami pracy byli prof. Małgorzata Pyziak-Szafnicka oraz prof. Marek Safjan.

Z Kancelarią Michała Tomczaka związana od grudnia 1997 roku. Od roku 2002 jest partnerem w Kancelarii Tomczak & Partnerzy, której jest współzałożycielem.

Karolina Kocemba jest uznanym autorytetem w wielu dziedzinach związanych z prawem gospodarczym. W 2001 roku była spiritus movens pierwszego komentarza do kodeksu spółek handlowych publikowanego przez prawników Kancelarii na łamach dziennika „Rzeczpospolita”. W szczególności zajmuje się spółkami giełdowymi, transakcjami, obsługą restrukturyzacji i przedsięwzięć finansowych a także sporami korporacyjnymi.

Członek wielu rad nadzorczych spółek kapitałowych.

Jest autorką licznych publikacji, w tym między innymi opracowania na temat due diligence, wydanego przez Lexis Nexis w 2011 roku oraz w 2013 roku – wraz z Rafałem Szymańskim, pracy na temat obowiązków informacyjnych spółek publicznych.

Karolina Kocemba ma bogate doświadczenie nauczyciela akademickiego, prowadzi zajęcia z aplikantami adwokackimi, jest także członkiem komisji egzaminacyjnej korporacji adwokackiej w Warszawie. Prowadzi – znakomicie – liczne szkolenia z różnych dziedzin prawa gospodarczego.

Karolina jest wybitnym, unikalnym umysłem prawniczym, przekonującym nauczycielem prawa a zarazem twórczym organizatorem firmy prawniczej.