Ludzie

Adwokaci i Radcowie Prawni

Karolina Kocemba doktor nauk prawnych, adwokat

W szczególności zajmuje się spółkami giełdowymi, transakcjami, obsługą restrukturyzacji i przedsięwzięć finansowych a także sporami korporacyjnymi.

Karolina Kocemba
 Czytaj dalej

Karolina Kowalska radca prawny

Specjalizuje się w  prawie procesowym cywilnym, posiada bogate doświadczenie w zakresie reprezentacji klientów w postępowaniu sądowym nabyte podczas licznych wystąpień na sali rozpraw. Zajmuje się szeroko pojętym prawem cywilnym oraz gospodarczym.

Karolina Kowalska
 Czytaj dalej

Dominika Latawiec-Chara adwokat

Dominika Latawiec-Chara zarządza w Kancelarii praktyką prawa pracy. Posiada także rozległą wiedzę w prowadzeniu spraw związanych z nieruchomościami i procesem inwestycyjnym, w tym w szczególności spraw pozostających w związku z procesem projektowym.

Dominika Latawiec-Chara
 Czytaj dalej

Karolina Lisicka radca prawny

Zajmuje się przede wszystkim korporacyjną obsługą spółek, w tym spółek giełdowych, ma doświadczenie w zakresie transakcji, audytów prawnych, a także – w organizowaniu bieżących, wewnątrzkoporacyjnych procedur w spółkach.

Karolina Lisicka
 Czytaj dalej

Michał Tomczak adwokat

Zajmuje się zarządzaniem projektami prawniczymi, transakcjami, w tym zwłaszcza nieruchomościowymi; specjalizuje się także w prawie sportowym, w ochronie danych osobowych i w innych specjalistycznych dziedzinach prawa korporacyjnego.

Michał Tomczak
 Czytaj dalej

Prawnicy

Paweł Drabik prawnik

W Kancelarii pracuje od września 2016 roku. Zajmuje się szeroko pojętym prawem pracy, z uwzględnieniem zagadnień dotyczących problematyki delegowania pracowników.

Paweł Drabik
 Czytaj dalej

Diana Kanarek aplikant radcowski

W Kancelarii pracuje od czerwca 2015 roku. Zajmuje się prawem pracy, z uwzględnieniem zagadnień dotyczących problematyki zbiorowego prawa pracy.

Diana Kanarek
 Czytaj dalej

Michał Sulimierski prawnik

W Kancelarii pracuje od września 2016 roku. Zajmuje się szeroko pojętym prawem cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z korporacyjną obsługą spółek oraz finansowaniem działalności gospodarczej. W zakresie specjalizacji, Michał zajmuje się wąską dziedziną prawa medycznego.

Michał Sulimierski
 Czytaj dalej

Aleksandra Sztajer prawnik

W kancelarii pracuje od stycznia 2017 roku. Zajmuje się szeroko pojętym prawem cywilnym, przede wszystkim korporacyjną obsługa spółek, w tym spółek giełdowych, projektami w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz organizowaniem wewnątrzkorporacyjnych procedur w spółkach.

Aleksandra Sztajer
 Czytaj dalej

Wsparcie pozaprawnicze

Beata Maziarz

Współpracuje z Michałem Tomczakiem, partnerem zarządzającym Kancelarii prowadzi także przedsięwzięcia związane z kontaktami, relacjami i marketingiem Kancelarii.

Beata Maziarz
 Czytaj dalej
 Do góry