Ludzie

Dominika Latawiec-Charaadwokat

Urodziła się w Stalowej Woli w 1987 roku, ale rodzinnie pochodzi z Sandomierza.

Ukończyła z wyróżnieniem prawo na Uniwersytecie Warszawskim w 2010 roku. Jest adwokatem od 2014 roku.

Dominika Latawiec-Chara zarządza w Kancelarii praktyką prawa pracy, która jest jedną z najszybciej rozwijających się specjalizacji Firmy. Jej szczegółowa kompetencja w tej dziedzinie obejmuje między innymi prowadzenie sporów pracowniczych, problematykę delegowania pracowników, doradztwo związane z relacjami ze związkami zawodowymi i szereg innych węższych dziedzin prawa pracy. Dominika jest także przekonana o szczególnej roli prawa menedżerskiego, specyficznego w większym polu prawa pracy.

Posiada także rozległą wiedzę w prowadzeniu spraw związanych z nieruchomościami i procesem inwestycyjnym, w tym w szczególności spraw pozostających w związku z procesem projektowym.   Dominika jest osobą o unikalnej dociekliwości i determinacji w doprowadzaniu spraw do końca. Jest też niewątpliwie tytanem dojrzałej pracy, co wynika również z intensywnego stosunku do nowych wyzwań. Zawsze wtedy, gdy w Kancelarii pojawia się potrzeba podjęcia się nowej sprawy, Dominika jest pierwsza, pełna entuzjazmu i pomysłów.

Dokonania

Urlop wypoczynkowy jako okres wykonywania pracy?

Prawo pracownika do odpoczynku jest jedną z podstawowych zasad prawa pracy. Jego przyznanie uzasadnione jest koniecznością zapewnienia wypoczynku i regeneracji sił. Pomimo że w Polsce prawo do urlopu wypoczynkowego zostało przyznane pracownikom już w okresie międzywojennym do dnia dzisiejszego...

Umowa pracownicza w nowszej wersji

Za cztery dni zacznie obowiązywać nowy wzór umowy o pracę. Choć nie jest wiążący, warto się go trzymać. 22 lutego 2016 r. wchodzi w życie rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 10 listopada 2015 r. w części określającej nowy wzór umowy o pracę. W tym kontekście warto...

Umowa pracownicza w nowszej wersji

22 lutego 2016 r. wchodzi w życie rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 10 listopada 2015 r. w części określającej nowy wzór umowy o pracę. W tym kontekście warto ustalić, czy jest to nowa regulacja oraz jakie skutki dla pracowników i pracodawców będzie miało zawieranie...

Pracodawca zapłaci dwa razy

Jak wynika z omówionego orzeczenia Sądu Najwyższego, podważenie przez pracownika prawdziwości przyczyn wskazanych w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę nie przesądza automatycznie ani o powstaniu, ani o zwolnieniu pracodawcy z obowiązku zapłaty odprawy pracownikowi. Kwestie przesądzające...

Pracodawca zapłaci dwa razy

Niewykluczone, że pracownik, który jednocześnie żąda odszkodowania za wadliwe wypowiedzenie umowy oraz odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy, wywalczy w sądzie obie należności. Pracownik jest uprawniony do odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy, gdy zostaje on rozwiązany...

 Do góry