Ludzie

Karolina Lisickaradca prawny

Urodzona w 1983 roku, pochodzi z Radomia.

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, broniąc pracy magisterskiej na temat przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody na osobie, przygotowanej pod kierunkiem prof. Tomasza Dybowskiego.

W roku 2011 ukończyła aplikację radcowską i została wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Zajmuje się przede wszystkim korporacyjną obsługą spółek, w tym spółek giełdowych, ma doświadczenie w zakresie transakcji, audytów prawnych, a także – w organizowaniu bieżących, wewnątrzkoporacyjnych procedur w spółkach.

Karolina jest osobą zorganizowaną, energiczną i dokładną. Jest potwierdzeniem tezy, że rzetelność i rzeczowość jest fundamentalną podstawą dobrego wykonywania zawodu prawnika.

 Do góry