Ludzie

Michał Tomczakadwokat

Urodzony w 1955 roku , pochodzi z Warszawy.

Studia prawnicze ukończył w  1978 roku, w latach osiemdziesiątych pracował początkowo jako dziennikarz. Ukończył aplikację sądową w  1984 roku. Jest adwokatem przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie od 1989 roku.

W latach 1992-1995 wspólnik Kancelarii Banku Handlowego i Partnerzy. Od 1995 roku prowadził własną kancelarię adwokacką, od 2002 roku – zawiązał Kancelarię Tomczak i Partnerzy wraz z dr adw. Karoliną Kocemba.

Autor licznych publikacji, w tym książek z zakresu prawa handlowego, m.in. wydanej w roku 2011 przez wydawnictwo Lexis Nexis książki na temat procedury due diligence. Redagował i pisał komentarz do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, książki na temat spółki komandytowej, oraz na temat połączenia, a także – w roku 2013 – książkę na temat przekształcania spółek handlowych.

Zajmuje się zarządzaniem projektami prawniczymi, transakcjami, w tym zwłaszcza nieruchomościowymi; specjalizuje się także w prawie sportowym, w ochronie danych osobowych i w innych specjalistycznych dziedzinach prawa korporacyjnego.

Prowadzi szkolenia z kilku dziedzin prawa gospodarczego. Organizator firmy prawniczej, aktywnie zaangażowany w edukację prawników. Szerokimi zainteresowaniami pozaprawniczymi wspiera doradztwo prawnicze w duchu zrozumienia biznesu.

Aktywnie i z sukcesami uczestniczył w pracach organizacji związanych z piłką nożną.

Dokonania

Sędzia jako człowiek i jako mądry człowiek

Od lat męczy mnie i fascynuje problem wybitności w zawodzie prawnika. Poruszamy się tu w gęstwinie pojęć niezdefiniowanych, przyjmijmy jednak, że nie chodzi nam o to, kogo  magmowata tak zwana publiczność uważa za wybitnego prawnika,  ale raczej o to, do kogo można by zastosować...

Dla kierowcy przynajmniej tyle, ile w budżetówce

Nawet jeśli przewoźnik zapewnia kierowcy wyższą dietę za podróż, 
nie zwalnia go to z zapłaty ryczałtu za nocleg w wysokości odpowiadającej przepisom dla pracowników państwowych. W ostatnich miesiącach obiektem szczególnej troski Sądu Najwyższego stał się czas pracy kierowców....

Wykładnia prawna, wykładnia polityczna

Uwierzcie mi państwo, obiecywałem sobie, że nie będę pisał o sporze o Trybunał Konstytucyjny. Jako prawnik praktyk czuję, że naiwnością jest przekonywanie nieprawników, że przepisy powinny być rozumiane tak, a nie inaczej, a to „inaczej" jest po prostu dowodem obskuranctwa i nieuctwa....

Strony łatwo nie odejdą od umowy lojalnościowej

Klauzula odstąpienia od zakazu konkurencji bez wskazania terminu, 
do kiedy można z niej skorzystać, jest nieważna. Orzecznictwo Sądu Najwyższego próbuje jednak inaczej rozstrzygnąć ten problem. Na pozór rzecz jest stosunkowo prosta. Umowa o powstrzymywaniu się od działalności konkurencyjnej...

Outsourcing załogi to nie trik podatkowo-kosztowy

Sądy nie akceptują pozornego przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę, gdy nie towarzyszy temu stałe podporządkowanie zatrudnionych, a cała operacja służy tylko zaoszczędzeniu na składkach społecznych. Artykuł 231 kodeksu pracy jest - jak na stosunki prawa pracy - przepisem...

Outsourcing załogi to nie trik podatkowo-kosztowy

Sądy nie akceptują pozornego przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę, gdy nie towarzyszy temu stałe podporządkowanie zatrudnionych, a cała operacja służy tylko zaoszczędzeniu na składkach społecznych. Artykuł Michała Tomczaka w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 24 marca 2016 roku...

Break option i ostrożność doradcy

W terminowych umowach najmu przygotowywanych dla naszych Klientów wciąż nie możemy wyzbyć się wątpliwości co do warunków uzasadniających klauzulę wypowiedzenia takich umów. Problem jest otwarty co najmniej od 20 lat. Sąd Najwyższy przyszedł tu z pomoc w wyroku z dnia 21 stycznia 2015...

 Do góry