Ludzie

Michał Tomczakadwokat

Urodzony w 1955 roku , pochodzi z Warszawy.

Studia prawnicze ukończył w  1978 roku, w latach osiemdziesiątych pracował początkowo jako dziennikarz. Ukończył aplikację sądową w  1984 roku. Jest adwokatem przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie od 1989 roku.

W latach 1992-1995 wspólnik Kancelarii Banku Handlowego i Partnerzy. Od 1995 roku prowadził własną kancelarię adwokacką, od 2002 roku – zawiązał Kancelarię Tomczak i Partnerzy wraz z dr adw. Karoliną Kocemba.

Autor licznych publikacji, w tym książek z zakresu prawa handlowego, m.in. wydanej w roku 2011 przez wydawnictwo Lexis Nexis książki na temat procedury due diligence. Redagował i pisał komentarz do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, książki na temat spółki komandytowej, oraz na temat połączenia, a także – w roku 2013 – książkę na temat przekształcania spółek handlowych.

Zajmuje się zarządzaniem projektami prawniczymi, transakcjami, w tym zwłaszcza nieruchomościowymi; specjalizuje się także w prawie sportowym, w ochronie danych osobowych i w innych specjalistycznych dziedzinach prawa korporacyjnego.

Prowadzi szkolenia z kilku dziedzin prawa gospodarczego. Organizator firmy prawniczej, aktywnie zaangażowany w edukację prawników. Szerokimi zainteresowaniami pozaprawniczymi wspiera doradztwo prawnicze w duchu zrozumienia biznesu.

Aktywnie i z sukcesami uczestniczył w pracach organizacji związanych z piłką nożną.

Dokonania

Quasi-mobbing łatwiej udowodnić niż ten tradycyjny

Paradoksalnie nadal prościej uzyskać zadośćuczynienie, dochodząc ochrony dóbr osobistych. I tak będzie dopóty, dopóki przepisy kodeksu pracy lub orzecznictwo w tej kwestii nie ulegną zmianie. A ta powinna zmierzać przede wszystkim do uproszczenia obowiązujących przesłanek ustawowego mobbingu. Komentarz ...

Nie ma umów zawieranych „na zawsze”

Porozumienie zakładu ze związkami zawodowymi jest źródłem prawa pracy, a jednocześnie umową cywilnoprawną. Dlatego można ją wymówić zbiorowo, bez potrzeby modyfikacji każdej umowy odrębnie. Tak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z 5 listopada 2015 r. (III PK 26/15). O co chodziło W 2007...

Nie musimy bać się prokury

Niedawna uchwała siedmiu sędziów Sądu Najwyższego (z 30 stycznia 2015 r., sygn. akt III CZP 34/14) miała rozwiać wszelkie wątpliwości co do tego, czy prokura łączna niewłaściwa jest dopuszczalna. Po wielu latach sporów najwyższy prawniczy autorytet uznał, że stosowana powszechnie praktyka...

Wywłaszczenie funkcjonalne

Rzeszowski Sąd Rejonowy przyznał spółce odszkodowanie za straty w działalności gospodarczej. Zrobił to na podstawie prawa międzynarodowego Jeśli linia orzecznicza się utrzyma, to na pieniądze będą mogli liczyć także inni. Komentarz Michała Tomczaka dla „Dziennika Gazeta Prawna” z...

Zagubiony sens limitu odszkodowania

Artykuł Michała Tomczaka w dzienniku "Rzeczpospolita" z dnia 2 lipca 2015 roku (dodatek: Praca i ZUS). Jeśli sąd zamiast przywrócenia do pracy przyzna byłemu pracownikowi rekompensatę finansową, jej wysokość nie przekroczy jego trzymiesięcznych poborów. Będzie tak nawet, gdy strony...

Poszkodowany szybko nie wzbogaci się na mobbingu

Medialny rozgłos wokół znanego dziennikarza telewizyjnego nie służy zrozumieniu problematyki mobbingu. Nieodmiennie zjawisko to kojarzy się z presją przełożonego na pracownicę skłanianą do obcowania seksualnego. Trudny dowód Molestowanie seksualne Kodeks pracy definiuje w art. 183A §...

 Do góry