Ludzie

Aleksandra Sztajeraplikant adwokacki

Urodzona w 1991 roku, pochodzi z Kołobrzegu.

W latach 2011-2016 odbyła stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, broniąc tytuł magistra. Od stycznia 2018 roku aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W kancelarii pracuje od stycznia 2017 roku. Zajmuje się szeroko pojętym prawem cywilnym,  przede wszystkim korporacyjną obsługa spółek, w tym spółek giełdowych, projektami w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz organizowaniem wewnątrzkorporacyjnych procedur w spółkach. 

 Do góry