Ludzie

Diana Kanarekaplikant radcowski

Urodzona w Warszawie w 1991 roku.

W 2015 roku ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Obroniła pracę magisterską na temat czasu pracy „pracowników latających” pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Gersdorf.

Od 2016 roku aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

W Kancelarii pracuje od czerwca 2015 roku. Zajmuje się prawem pracy, z uwzględnieniem zagadnień dotyczących problematyki zbiorowego prawa pracy.

Dokonania

Wybór ustawodawcy: ochrona czy dyskryminacja

Nowelizacja kodeksu pracy kończy z funkcjonującym od dawna w polskim prawie zakazem pracy kobiet na części stanowisk i jednocześnie modyfikuje wykaz prac wzbronionych ciężarnym i karmiącym piersią. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw została opublikowana...

 Do góry