Ludzie

Zuzanna Trzcińska

Urodzona w Warszawie w 1993 roku.

Zuzanna ukończyła z wyróżnieniem prawo na Uniwersytecie Warszawskim, uzyskując trzykrotnie stypendium rektora dla najlepszych studentów. W ramach stypendium Erasmus studiowała także we Włoszech na Wydziale Prawa Uniwersytetu Roma Tre w Rzymie. W czerwcu 2017 r. obroniła pracę magisterską na temat wykorzystania dokumentów elektronicznych w postępowaniu cywilnym, wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. Tadeusza Erecińskiego.

W kancelarii pracuje od kwietnia 2017 roku, gdzie zajmuje się analizą umów zawieranych w obrocie profesjonalnym, jak również sporządzaniem opinii prawnych z zakresu postępowań sądowych.

Posługuje się biegle językiem angielskim, obecnie uczy się także języka włoskiego.

 

 Do góry