Zaznacz stronę

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Podmiot zbiorowy podlega odpowiedzialności w świetle przepisów prawa. Obecnie przepisy dotyczącego odpowiedzialności podmiotów zbiorowych są procedowane, a nowy projekt przewiduje poważne zmiany w dotychczasowych przepisach, w tym między innymi znaczące podwyższenie sankcji oraz duże rozszerzenie zakresu odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych względem aktualnie obowiązującego modelu. W świetle nowych przepisów zniesiony zostałby katalog czynów zabronionych, za które może odpowiadać spółka – oznaczać to będzie, że podstawą do odpowiedzialności będzie – co do zasady – każdy czyn zabroniony pod groźbą kary jako przestępstwo skarbowe lub ścigane z oskarżenia publicznego.

Kar może pomóc uniknąć system compilance, który wiąże się z takimi zagadnieniami jak criminal compilane, white collar crime. Nasza spółka adwokacka udziela pomocy w postaci doradztwa w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań z szeroko pojętego obszaru compilance. Ponadto możemy reprezentować podmiot zbiorowy przed sądami oraz organami administracyjnymi.

Projekt ustawy OPZ a pracownicy tymczasowi (rozmowa z Michałem Tomczakiem, Dziennik Gazeta Prawna z 29 marca 2019 roku)

utworzone przez Michał Tomczak | Mar 29, 2019 | Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Czy nowa ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych jest w ogóle potrzebna? Moim zdaniem nowa ustawa, choć projekt przekazany w styczniu 2019 do Sejmu w niektórych miejscach...

Czytaj dalej...

Depeki w dwóch postaciach (Art. 62-64)

utworzone przez Michał Tomczak | Mar 14, 2019 | Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

W oddziale 8 rozdziału 7 (czyli art. 62 , 63 i 64) ustawa zawiera przepisy dotyczące dobrowolnego poddania się karze. Od odpowiedzialności uchyli się ten podmiot...

Czytaj dalej...

Zabezpieczenie majątkowe (Art. 61)

utworzone przez Michał Tomczak | Mar 12, 2019 | Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Cel stosowania zabezpieczania majątkowego jest inny, niż cel stosowania środków zapobiegawczych. Te pierwsze, jak wskazaliśmy stosuje się dla zapewnienia prawidłowego toku postępowania tudzież dla zapobieżenia...

Czytaj dalej...

Środki zapobiegawcze w szerokim wyborze (Art. 57-60)

utworzone przez Michał Tomczak | Mar 07, 2019 | Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Środki zapobiegawcze według ustawy stosuje się z uwzględnieniem dwóch przesłanek łącznie: zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania oraz w celu zapobiegnięciu popełnienia nowego przestępstwa. Nie jest oczywiste, dlaczego...

Czytaj dalej...

Zarząd bardzo przymusowy (Art. 56)

utworzone przez Michał Tomczak | Mar 05, 2019 | Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Zarząd przymusowy uregulowany jest względnie szczegółowo w art. 292a kodeksu postępowania karnego, przy czym przepis ten został dodany nowelą do ustaw karnych z marca 2017...

Czytaj dalej...

Przedstawiciel podmiotu i inni uczestnicy (Art. 49-55)

utworzone przez Michał Tomczak | Lut 26, 2019 | Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

W postępowaniu przygotowawczym stroną jest wyłącznie podmiot zbiorowy, zaś w postępowaniu sądowym – podmiot zbiorowy i prokurator. Ten cokolwiek nadmiernie stanowczo sformułowany przepis jest, jak...

Czytaj dalej...

Postępowanie retrybucyjne (Art. 46-48)

utworzone przez Michał Tomczak | Lut 21, 2019 | Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

46, czy też cały Oddział 3 (złożony z trzech przepisów, art. 46, 47 i 48) należy czytać łącznie z rozdziałem 3 przewidującym odpowiedzialność retrybucyjną (odszkodowawczą)...

Czytaj dalej...

Postępowanie (Art. 35-45)

utworzone przez Michał Tomczak | Lut 18, 2019 | Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Charakterystyczną cechą postępowania w sprawie odpowiedzialności podmiotu zbiorowego jest szczególnie zaznaczona rola prokuratora. Jest on prawdziwym gospodarzem postępowania także w tym sensie, że określa, czy...

Czytaj dalej...

Podział, połączenie, przekształcenie (Art. 29-34)

utworzone przez Michał Tomczak | Lut 14, 2019 | Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Jednym z najciekawszych, nowych rozwiązań przyjętych przez ustawę jest stworzenie określonych rozwiązań zabezpieczających przed skutkami przekształceń podmiotowych podmiotów zbiorowych. Doświadczenie wielu lat nowej fazy kapitalizmu...

Czytaj dalej...

Kary i środki w wielkim wyborze (Art. 14-28)

utworzone przez Michał Tomczak | Lut 12, 2019 | Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Kary przewidziane w ustawie są tylko dwie – kara pieniężna i rozwiązanie podmiotu zbiorowego. Kara pieniężna wynosi od 30 tys. do 30 mln złotych, przy czym...

Czytaj dalej...

Ochrona sygnalisty (Art. 11-13)

utworzone przez Michał Tomczak | Lut 09, 2019 | Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Ochrona sygnalistów jest samodzielnym, zarazem kluczowym rozwiązaniem mającym na celu udrożnienie systemu przestrzegania prawa przez podmioty zbiorowe. Nie trzeba nikogo przekonywać, że historyczna idiosynkrazja na...

Czytaj dalej...

Odpowiedzialność podmiotu podstawionego (Art. 9-10)

utworzone przez Michał Tomczak | Lut 04, 2019 | Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Ustawa nie jest ustawą kryminalną w ścisłym sensie, to znaczy nie zajmuje się wyłącznie skutkami faktycznie, choćby i anonimowo popełnionych czynów. Wprowadza ona bowiem szczególny...

Czytaj dalej...

Roszczenie odpowiedzialności i wina anonimowa (Art. 6-7)

utworzone przez Michał Tomczak | Lut 02, 2019 | Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Esencja filozofii ustawy na tym polega właśnie, że odpowiedzialność podmiotu zbiorowego odrywa się, zarówno w sensie funkcjonalnym jak i prawnym, od działania czy odpowiedzialności poszczególnych...

Czytaj dalej...

Dziurawy spadochron (Art. 6 ust. 6)

utworzone przez Michał Tomczak | Sty 31, 2019 | Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Konstrukcja przepisów, które mogłyby służyć interpretacji zakresu wszystkich fundamentalnych nieprawidłowości wymienionych w ust. 4 nieprawidłowości nie ułatwia zadania w świetle treści ust. 6. Przepis ten stanowi...

Czytaj dalej...

Reguła szkodliwego zaniechania (Art. 6 ust. 4 pkt. 4)

utworzone przez Michał Tomczak | Sty 28, 2019 | Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Wreszcie ostatnia spośród czterech konstytutywnych nieprawidłowości warunkujących odpowiedzialność podmiotu zbiorowego, określona w punkcie 4 ust. 4 art. 6. Przesłanką sprawczą odpowiedzialności jest tu wiedza o...

Czytaj dalej...

Reguła wody przejrzystej (Art. 6 ust. 4 pkt. 2)

utworzone przez Michał Tomczak | Sty 25, 2019 | Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Drugą „karalną” nieprawidłowość przynosi pkt 2 ust. 4 art. 6. Zgodnie z nim nieprawidłowość ta polega na nieokreśleniu zakresu odpowiedzialności organów podmiotu zbiorowego, innego jego...

Czytaj dalej...

Reguła akcji krytycznej (Art. ust. 4 pkt. 1)

utworzone przez Michał Tomczak | Sty 23, 2019 | Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Wskazane przez ustawę nieprawidłowości, uzasadniające przypisanie podmiotowi zbiorowemu odpowiedzialności, opisane w art. 6 ust. 4 będą miały – czy też powinny mieć – kluczowe znaczenie...

Czytaj dalej...

Reguła Compliance (Art. 6 ust. 2 pkt. 3)

utworzone przez Michał Tomczak | Sty 21, 2019 | Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Przepis ten w istocie jest najbardziej wyraźnym w polskim systemie prawnym przepisem, który ustanawia podstawową regułę compliance. Organizacja compliance rozpocząć się musi od wyznaczenia osoby...

Czytaj dalej...

Osoby dramatu (Art. 5-6)

utworzone przez Michał Tomczak | Sty 20, 2019 | Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Ustawa definiuje legalnie tylko dwa pojęcia – pojęcie podmiotu zbiorowego i czynu zabronionego. Te dwie definicje omawiamy odrębnie, są one charakterystyczne i nie powinny sprawiać...

Czytaj dalej...

Odpowiedzialność własna i zapożyczona czyli kopernikański przewrót compliance’owy (Art. 5-6)

utworzone przez Michał Tomczak | Sty 19, 2019 | Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Podmiot zbiorowy ponosi przede wszystkim odpowiedzialność za czyny własne, czyli, zgodnie z antropomorficzną koncepcją osoby prawnej – za działanie lub zaniechanie organu, oraz za umyślne...

Czytaj dalej...

Przybliżenie definicji

utworzone przez Michał Tomczak | Sty 17, 2019 | Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Ustawa zgodnie z art. 1 nie ogranicza się do regulowania odpowiedzialności za czyny zabronione, ale też odrębnie reguluje – drugi zakres - kwestie związane z...

Czytaj dalej...

Stara ustawa – nowa ustawa

utworzone przez Michał Tomczak | Sty 15, 2019 | Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Ustawy, zwłaszcza te ważniejsze są wynikiem procesu politycznego i to jest zrozumiałe. Chcę przez to powiedzieć, że nawet całkiem specjalistyczne ustawy nie są oparte jedynie...

Czytaj dalej...

Archiwum