Praktyka

Praktyka

Praktyka

Gdy porównać opis praktyki większości kancelarii prawniczych na całym świecie, to mogłoby się nieomalże okazać, że po pierwsze większość kancelarii zajmuje się wszystkimi dziedzinami gospodarczego doradztwa prawnego, zaś po drugie, co ciekawsze – że większość kancelarii zajmuje się dokładnie tym samym co inne kancelarie i w związku z tym nie ma między nimi istotnych różnic.

I po trzecie – że wszystkie kancelarie są najlepsze w tym, co robią.

Specjalizacją prawniczą staje się pewien wyraźnie odrębny obszar prawa, niekoniecznie wyróżniony z perspektywy akademickiej, który to obszar jest względnie charakterystyczny czy też rzadko występujący, taki, którym niekoniecznie zajmują się wszystkie firmy prawnicze dedykowane do obsługi obrotu gospodarczego.

Chodzi zarazem o takie dziedziny prawa, w których prawnicy kancelarii uzyskali taką kompetencję, która pozwala im na proponowanie rozwiązywania zagadnień i dylematów nierozstrzygniętych jednoznacznie w nauce prawa i w orzecznictwie sądów. Innymi słowy tego rodzaju specjalizacja zakłada wiedzę prawnika na temat tego, co stanowi zasób utrwalonej wiedzy, a  ponadto – zdolność wyjaśnienia i rozwiązania problemu, który do takiego zasobu wiedzy jeszcze nie należy.

Innymi słowy – przesłanką wyróżnienia specjalizacji jest zarówno obszar eksploracji jak i standard wiedzy prawnika.

Takie specjalizacje postanowiliśmy wyróżnić jako dorobek Kancelarii i zaznaczyć ich istotność w pasku nawigacyjnym na lewym brzegu tutejszej strony.

Niezależnie od tego wskazać trzeba, iż Kancelaria posiada specjalistyczną wiedzę także w innych, bardziej ogólnych obszarach prawa, którymi zajmujemy się od wielu lat. Obszary te nie są naszym zdaniem odpowiednio charakterystyczne i wyróżnialne. Chodzi tu przede wszystkim o transakcje typu m&a, obrót nieruchomościami, proces inwestycyjny, a także o sprawy sądowe bez względu na ich przedmiotowe i merytoryczne zaplecze. Te zajęcia prawnicze uważamy za nie dość charakterystyczne zarówno jako ofertę odrębną na rynku doradztwa prawnego, jak też - jako pola eksploracji badawczej prawników.

 

     Do góry