Praktyka

Branże

Zmiany rynku prawniczego w Polsce już jakiś czas temu jednoznacznie wskazały specjalizację, jako konieczny kierunek rozwoju firm prawniczych. Kancelarie mniejsze i średniej wielkości natrafiły tu na pewną trudność, ponieważ z natury rzeczy zajmowały się one sprawami o bardzo różnym charakterze. Proces budowania specjalizacji w takich kancelariach trwa odpowiednio dłużej, ponieważ specjalizować można się jedynie w sprawach, którymi kancelaria rzeczywiście się zajmuje.

Taka jest właśnie geneza opisanych tu dziedzin praktyki Kancelarii Tomczak & Partnerzy. Branże te stały się naszą domeną w wyniku wieloletniego procesu zbierania praktycznych doświadczeń, jak również – konfrontowania owych doświadczeń z teorią prawa i jego zmianami.

Prawo Konkurencji

Wolna konkurencja jest najwyższym dobrem kapitalizmu – pod warunkiem że jest wolna. Kiedyś sądzono, że wolna konkurencja polega na tym, że każdy przedsiębiorca robi to, co chce. Dzisiaj okazało się, przeciwnie, że wolna konkurencja oznacza ścisłe przestrzeganie pewnych reguł. A celem...

Nieruchomości

Praktyka nieruchomościowa Kancelarii została zbudowana i ugruntowana w minionej dekadzie. Teoretycznie nieruchomościami zajmują się wszystkie firmy prawnicze. W tym przypadku chodzi o doświadczenie polegające na integrowaniu różnych obszarów kompetencji prawniczej. Pod tym pojęciem rozumiemy...

Sąd

Postępowania sądowe i arbitrażowe są nie tylko dziedziną tradycyjną stosowania prawa, ale zarazem zajęciem koniecznym, by zrozumieć na czym polega istota używania prawa. Bez wiedzy o tym, co zwykle uważa sąd, prawnik może mieć trudności w zrozumieniu wielu konstrukcji prawa gospodarczego. Praktyka...

     Do góry