Praktyka

Prawo Konkurencji

Wolna konkurencja jest najwyższym dobrem kapitalizmu – pod warunkiem że jest wolna. Kiedyś sądzono, że wolna konkurencja polega na tym, że każdy przedsiębiorca robi to, co chce. Dzisiaj okazało się, przeciwnie, że wolna konkurencja oznacza ścisłe przestrzeganie pewnych reguł. A celem jest przede wszystkim ochrona konsumenta. Tak oto prawo konkurencji staje się jedną z najważniejszych dziedzin współczesnego prawa gospodarczego.

Przedsiębiorca ma chronić konkurencję ograniczając samego siebie i będąc ograniczany przez innych. W obszar zainteresowań Kancelarii wchodzą kwestie związane z koncentracją, porozumieniami cenowymi. Jest tu jednakże niezwykle bogata problematyka dotycząca stosowania zakazanych klauzul w loteriach, promocjach i konkursach. Odrębnym tematem jest prawo reklamy a także ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa.

Prawem konkurencji zajmują się w Kancelarii adw. Michał Tomczak (michal.tomczak@tomczak.pl) oraz  apl. adw. Marta Derewicz (marta.derewicz@tomczak.pl).

 Do góry