Praktyka

Nieruchomości

Praktyka nieruchomościowa Kancelarii została zbudowana i ugruntowana w minionej dekadzie. Teoretycznie nieruchomościami zajmują się wszystkie firmy prawnicze. W tym przypadku chodzi o doświadczenie polegające na integrowaniu różnych obszarów kompetencji prawniczej.

Pod tym pojęciem rozumiemy transakcje na nieruchomościach, ustanawianie zabezpieczeń, ale także rozległą problematykę najmu, w tym zwłaszcza najmu komercyjnego.

W sprawach związanych z nieruchomościami należy kontaktować się z adw. Michałem Tomczakiem (michal.tomczak@tomczak.pl).

 Do góry