Praktyka

Sąd

Postępowania sądowe i arbitrażowe są nie tylko dziedziną tradycyjną stosowania prawa, ale zarazem zajęciem koniecznym, by zrozumieć na czym polega istota używania prawa. Bez wiedzy o tym, co zwykle uważa sąd, prawnik może mieć trudności w zrozumieniu wielu konstrukcji prawa gospodarczego.

Praktyka sądowa wymaga szczególnie dużo cierpliwości i przekonania. Koniecznym elementem prawidłowo rozumianej praktyki sądowej jest realistyczne ustalenie z Klientem jego oczekiwań. Wszyscy prawnicy zatrudnieni w Kancelarii mają formalne uprawnienia do występowania przed sądem.

W sprawach postępowań sądowych należy kontaktować się z adw. Michałem Tomczakiem (michal.tomczak@tomczak.pl), apl. adw. Joanną Ostojską (joanna.ostojska@tomczak.pl) oraz apl. adw. Piotrem Mikosikiem (piotr.mikosik@tomczak.pl).

 Do góry