Publikacje (według autora)

Publikacje (według autora)

Prawnicy Kancelarii tradycyjnie zajmują stanowisko i przygotowują artykuły  w różnych wydawnictwach, na różnych forach i portalach. Rynek publikacji prawniczych jest niezwykle rozdrobniony i rozproszony, dlatego starannie dobieramy miejsca w którym lokujemy nasze publikacje. Staramy się rozwijać różnego rodzaju publikacje, które ukazywać się będą na tej stronie internetowej, którą, wraz z blogami i newsletterami, traktować będziemy w tej mierze jako portal prawniczy. 

Inicjatywa i aktywność seniora docenione

  • "Rzeczpospolita" z dnia 15 lipca 2016 roku (dodatek: Dobra Firma)

Tracący pracę na finiszu kariery dostaną świadczenie przedemerytalne, gdy przez sześć miesięcy będą zarejestrowani jako bezrobotni. Przepisy nie wymagają bezpośredniego związku czasowego między rozwiązaniem stosunku pracy a bezrobociem. Sąd Najwyższy sprzeciwił się interpretacji...

Nowe regulacje związków zawodowych wymagają dopracowania

  • "Dziennik Gazeta Prawna" z dnia 2 czerwca 2016 roku (dodatek: Kadry i Płace)

Do konsultacji społecznych został skierowany projekt nowelizacji ustawy o związkach zawodowych przyznający prawo koalicji zleceniobiorcom oraz inne zmiany niezwiązane z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego.  Przyjęcie ustawy w jej obecnym brzmieniu może spowodować wiele problemów w praktyce. 1....

Działaczy obroni przebicie zasłony korporacyjnej

  • "Rzeczpospolita" z dnia 12 maja 2016 roku (dodatek: Praca i ZUS)

Pracodawcy działający w ramach grup kapitałowych czasem szukają sposobów, by wykorzystać ich struktury do obejścia przepisów prawa pracy. W celu ochrony pracowników Sąd Najwyższy w niektórych sytuacjach stosuje konstrukcję tzw.  „przebicia zasłony korporacyjnej”. Na czym polega ta...

 Do góry