Publikacje (według autora)

Publikacje (według autora)

Prawnicy Kancelarii tradycyjnie zajmują stanowisko i przygotowują artykuły  w różnych wydawnictwach, na różnych forach i portalach. Rynek publikacji prawniczych jest niezwykle rozdrobniony i rozproszony, dlatego starannie dobieramy miejsca w którym lokujemy nasze publikacje. Staramy się rozwijać różnego rodzaju publikacje, które ukazywać się będą na tej stronie internetowej, którą, wraz z blogami i newsletterami, traktować będziemy w tej mierze jako portal prawniczy. 

Uszczuplenie prawa do premii nie może pomijać zgody podwładnego

Czy pracownik ma prawo do premii regulaminowej zagwarantowanej na podstawie porozumienia zmieniającego umowę o pracę, ale płatnej na warunkach i w wysokości w jakiej to porozumienie odnosi się do postanowień zakładowego układu zbiorowego pracy, który został już wypowiedziany? Co się...

Świadczenie pracy zostaje priorytetem

  • „Rzeczpospolita” z dnia 14 kwietnia 2016 roku (dodatek: Praca i ZUS)

Do zwolnienia pracownika z obowiązków w okresie wypowiedzenia, które uregulowała ostatnia nowelizacja kodeksu pracy, wciąż należy podchodzić ostrożnie. Wątpliwe jest bowiem, czy jest to zmiana na korzyść podwładnego. 22 lutego 2016 r. weszła w życie szeroko komentowana nowelizacja kodeksu...

     Do góry