Publikacje (według autora)

Publikacje (według autora)

Prawnicy Kancelarii tradycyjnie zajmują stanowisko i przygotowują artykuły  w różnych wydawnictwach, na różnych forach i portalach. Rynek publikacji prawniczych jest niezwykle rozdrobniony i rozproszony, dlatego starannie dobieramy miejsca w którym lokujemy nasze publikacje. Staramy się rozwijać różnego rodzaju publikacje, które ukazywać się będą na tej stronie internetowej, którą, wraz z blogami i newsletterami, traktować będziemy w tej mierze jako portal prawniczy. 

Urlop wypoczynkowy jako okres wykonywania pracy?

  •  Dominika Latawiec-Chara
 • "Dziennik Gazeta Prawna" z dnia 16 czerwca 2016 roku (dodatek: Kadry i Płace)

Prawo pracownika do odpoczynku jest jedną z podstawowych zasad prawa pracy. Jego przyznanie uzasadnione jest koniecznością zapewnienia wypoczynku i regeneracji sił. Pomimo że w Polsce prawo do urlopu wypoczynkowego zostało przyznane pracownikom już w okresie międzywojennym do dnia dzisiejszego...

Quo vadis, ustawodawco: czy zrównując zleceniobiorców z pracownikami, chcemy zalegali zować quasi-etat...

  •  Dominika Latawiec-Chara
 • „Dziennik Gazeta Prawna” z dnia 14 kwietnia 2016 roku (dodatek: Kadry i Płace)

Objęcie płacą minimalną, prawo do zakładania związków zawodowych, szczelniejsze oskładkowanie kontraktów – to tylko przykładowe zmiany dotyczące zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, które już weszły lub niedługo wejdą w życie. Powodują one, że powoli zacierają się różnice...

Umowa pracownicza w nowszej wersji

  •  Dominika Latawiec-Chara
 • "Rzeczpospolita" z dnia 18 lutego 2016 roku (dodatek: Praca i ZUS)

Za cztery dni zacznie obowiązywać nowy wzór umowy o pracę. Choć nie jest wiążący, warto się go trzymać. 22 lutego 2016 r. wchodzi w życie rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 10 listopada 2015 r. w części określającej nowy wzór umowy o pracę. W tym kontekście warto...

Pracodawca zapłaci dwa razy

  •  Dominika Latawiec-Chara
 • "Rzeczpospolita" z dnia 11 lutego 2016 roku (dodatek: Praca i ZUS)

Niewykluczone, że pracownik, który jednocześnie żąda odszkodowania za wadliwe wypowiedzenie umowy oraz odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy, wywalczy w sądzie obie należności. Pracownik jest uprawniony do odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy, gdy zostaje on rozwiązany...

Czas przejazdu pracownika mobilnego do klienta jest czasem pracy, nawet gdy podróż zaczyna z domu

  •  Dominika Latawiec-Chara
 • "Dziennik Gazeta Prawna" z dnia 12 listopada 2015 roku (dodatek: Ubezpieczenia i Świadczenia)

Dotyczy to jednak tylko tych, którzy nie mają stałego lub zwykłego miejsca pracy. Tak twierdzą zgodnie Trybunał Sprawiedliwości UE i Sąd Najwyższy. Każdy pracodawca dąży do rozwoju swojej firmy, co zazwyczaj jest związane z poszerzaniem terenu geograficznego, na którym prowadzi działalność....

Pracownik zagubiony w grupie kapitałowej. A przepisy nie pomagają.

  •  Dominika Latawiec-Chara
 • "Dziennik Gazeta Prawna" z dnia 15 października 2015 roku (dodatek: Kadry i Płace)

W Polsce coraz więcej spółek działa w ramach grup kapitałowych. Ich tworzenie zwykle związane jest z dokonywanym podziałem obowiązków (np. jedna spółka skupia zadania związane z księgowością, druga odpowiada za sprzedaż itd.) albo z obszarem prowadzonej przez nie działalności (np. w...

Menedżer doradcą w spółce: możliwe, ale ryzykowne

  •  Dominika Latawiec-Chara
 • "Dziennik Gazeta Prawna" z 2 lipca 2015 roku (dodatek: Ubezpieczenia i Świadczenia)

Dominika Latawiec-Chara w roli eksperta w "Dzienniku Gazeta Prawna" 2 lipca 2015 roku. Nie milkną echa uchwały Sadu Najwyższego z 17 czerwca 2015 roku. (sygn. akt III UZP 2/15). Przypomnijmy, że z nowo ustaloną zasadą prawną menedżerowie, w tym wypadku członkowie zarządu spółki akcyjnej,...

   Do góry