Publikacje

Publikacje

Związki zawodowe powinny powrócić do swojej roli

Związki zawodowe występowały w Polsce w najróżniejszych rolach, przy czym najrzadziej ze wszystkiego były związkami zawodowymi. W Polsce Ludowej były tzw. pasem transmisyjnym. Dzisiaj to określenie wydaje się obraźliwe czy wręcz obrzydliwe, ale wtedy głosiła je bez żenady doktryna. Potem...

Do zwolnienia nie wystarczy bezprawność zachowania

  •  Monika Niemeczek
 • "Rzeczpospolita" z dnia 16 czerwca 2016 roku (dodatek: Praca i ZUS)

Jeżeli pracownik jest podejrzany o popełnienie oczywistego przestępstwa czego skutkiem jest zwolnienie, pracodawca musi ustalić, jakie były rzeczywiste zamiary popełnienia przewinienia i jakie to było przewinienie. Pracodawca może zwolnić pracownika dyscyplinarnie, gdy ciężko naruszy on...

Ucieczka z zarządu nie uwolni od długu w ZUS

  •  Katarzyna Kamińska
 • "Rzeczpospolita" z dnia 16 czerwca 2016 roku (dodatek: Praca i ZUS)

Pozorna rezygnacja z pełnienia funkcji członka zarządu to tylko nieudana próba uniknięcia odpowiedzialności za składkowe zadłużenia. Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości składkowe uzależniona jest od zaistnienia kilku przesłanek. Określa je art. 116 Ordynacji podatkowej,...

Urlop wypoczynkowy jako okres wykonywania pracy?

  •  Dominika Latawiec-Chara
 • "Dziennik Gazeta Prawna" z dnia 16 czerwca 2016 roku (dodatek: Kadry i Płace)

Prawo pracownika do odpoczynku jest jedną z podstawowych zasad prawa pracy. Jego przyznanie uzasadnione jest koniecznością zapewnienia wypoczynku i regeneracji sił. Pomimo że w Polsce prawo do urlopu wypoczynkowego zostało przyznane pracownikom już w okresie międzywojennym do dnia dzisiejszego...

Nadgodziny w pracy kierownika

 • "Rzeczpospolita" z dnia 16 czerwca 2016 roku (dodatek: Praca i ZUS)

Kierownikowi firmy przysługuje wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach? Na to pytanie kodeks pracy nie odpowiada. Intuicyjnie można odpowiedzieć, że nie jest mozliwe zarządzanie w etatowo przewidzianych godzinach - to oczywista cecha pracy zarządcy, kierownika, szefa. Artykuł 151 [4] k.p....

Uszczuplenie prawa do premii nie może pomijać zgody podwładnego

Czy pracownik ma prawo do premii regulaminowej zagwarantowanej na podstawie porozumienia zmieniającego umowę o pracę, ale płatnej na warunkach i w wysokości w jakiej to porozumienie odnosi się do postanowień zakładowego układu zbiorowego pracy, który został już wypowiedziany? Co się...

Mobbing - fetysz w gotówce

Większość tradycyjnych roszczeń pracowniczych jest ograniczana siermiężnymi barierami wyznaczonymi w czasach tworzenia kodeksu pracy. Nic więc dziwnego, że prawdziwe zainteresowanie przyciągają te roszczenia, w których da się wykreować bardzo duże, nieograniczane przepisami odszkodowania....

Nowe regulacje związków zawodowych wymagają dopracowania

 • "Dziennik Gazeta Prawna" z dnia 2 czerwca 2016 roku (dodatek: Kadry i Płace)

Do konsultacji społecznych został skierowany projekt nowelizacji ustawy o związkach zawodowych przyznający prawo koalicji zleceniobiorcom oraz inne zmiany niezwiązane z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego.  Przyjęcie ustawy w jej obecnym brzmieniu może spowodować wiele problemów w praktyce. 1....

 Do góry