Publikacje

Publikacje

Nieważny agnaż prezesa

  • "Rzeczpospolita" z dnia 25 sierpnia 2016 roku (dodatek: Praca i ZUS)

Całkiem sporo wyrafinowanych konstrukcji buduje się w prawie pracy wokół łącznego traktowania funkcji członka zarządu i zawartej przez niego umowy o pracę. Liczba konfiguracji jest niemal nieograniczona. Teoretycznie można te dwa stosunki prawne traktować zupełnie odrębnie. Można np....

Właściwa forma poinformowania pracodawcy o ochronie związkowej

    •  Monika Niemeczek

Pismo zarządu organizacji związkowej informujące pracodawcę o pracownikach objętych ochroną szczególną powinno jedynie zawierać imienne wskazanie tych pracowników, nie ma konieczności dołączania do niego uchwały Związku. Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia z dnia 5 kwietnia...

Margines rzeczywistości

  • "Rzeczpospolita" z dnia 11 sierpnia 2016 roku (dodatek: Praca i ZUS)

W sprawie mobbingu wszystko niemal jest trochę dwuznaczne. Mamy do czynienia ze zjawiskiem, które, w sensie społecznym nie prawnym, w Polsce nie doczekało się należytej atencji. Tu trudno mieć do kogokolwiek o to indywidualnie adresowane pretensje. Istota rzeczy zawiera się w obciążeniach...

 Do góry