Publikacje

Publikacje

Prawnicy Kancelarii tradycyjnie zajmują stanowisko i przygotowują artykuły  w różnych wydawnictwach, na różnych forach i portalach. Rynek publikacji prawniczych jest niezwykle rozdrobniony i rozproszony, dlatego starannie dobieramy miejsca w którym lokujemy nasze publikacje. Staramy się rozwijać różnego rodzaju publikacje, które ukazywać się będą na tej stronie internetowej, którą, wraz z blogami i newsletterami, traktować będziemy w tej mierze jako portal prawniczy. 

W świecie prostych pytań i to bez odpowiedzi

  • "Rzeczpospolita" z dnia 24 listopada 2016 roku (dodatek: Praca i ZUS)

Żyjemy w kulturze spersonalizowanej – w tym raczej negatywnym sensie słowa, że nie potrafimy oddzielać spraw od ludzi. To znaczy, żeby podjąć krytykę jakiegoś rozwiązania, trzeba się sto razy zarzekać i krygować, że tu chodzi o sprawę, a nie o dokuczenie komukolwiek. Tak też robię,...

 Do góry