Publikacje

Publikacje

Prawnicy Kancelarii tradycyjnie zajmują stanowisko i przygotowują artykuły  w różnych wydawnictwach, na różnych forach i portalach. Rynek publikacji prawniczych jest niezwykle rozdrobniony i rozproszony, dlatego starannie dobieramy miejsca w którym lokujemy nasze publikacje. Staramy się rozwijać różnego rodzaju publikacje, które ukazywać się będą na tej stronie internetowej, którą, wraz z blogami i newsletterami, traktować będziemy w tej mierze jako portal prawniczy. 

Co chroni pracownika przed wypowiedzeniem?

  •  Default Admin User

Wypowiedzenie w szerokim zakresie podlega regulacjom prawnym. Można wyróżnić ochronę powszechną przed wypowiedzeniem (dotyczy wszystkich), jak też ochronę szczególną dotyczącą pracowników, których sytuacja życiowa czasowo ogranicza lub wyłącza możliwość rozwiązania stosunku pracy....

Wypłata wynagrodzenia pod ochroną

  • Życie Handlowe, nr 5/2013

  Wynagrodzenie za pracę jest świadczeniem pieniężnym, które ma być ekwiwalentem jej rodzaju, ilości i jakości. Regulacje Kodeksu pracy przewidują szereg środków prawnych, których celem jest ochrona tego świadczenia. Ważne są tu zwłaszcza terminowość wypłacania wynagrodzenia, jego forma,...

  O istnieniu uchwał nieistniejących

   • Przegląd Corporate Governance, nr 1 (33) 2013

   Kodeks spółek handlowych określa dwie podstawowe drogi zmierzające do eliminowania z obrotu uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych. Są to: powództwo o uchylenie uchwały oraz powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały. W pierwotnym założeniu zaskarżanie uchwał było możliwe tylko...

   Kiedy można dyscyplinarnie zwolnić pracownika?

    • Życie Handlowe, nr 09/2013

    Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia z winy pracownika jest szczególnym sposobem zakończenia stosunku pracy. Dlatego – ze względu na restrykcyjne przyczyny zastosowania zwolnienia dyscyplinarnego, przewidziane w art. 52 Kodeksu pracy – decyzja pracodawcy o rozwiązaniu...

    Aspekty praktyczne znowelizowanej procedury zamówień publicznych

     •  Default Admin User

    W dniu 20 lutego 2013 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (dalej jako „Ustawa”) , która oprócz implementacji unijnych rozwiązań dotyczących zamówień publicznych w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa , wprowadziła istotne...

    Pracownicze bony towarowe

     • Życie Handlowe, nr 2, z dn. 1.02.2013 r.

     Pracownicze bony towarowe Bony towarowe powszechnie przyznawane pracownikom w okresie świątecznym.Jednak  pod względem prawnym stanowią źródło wielu pytań dotyczących zarówno ich prawnego charakteru, jak również skutków podatkowych. Po pierwsze, wątpliwości może budzić   okoliczność...

     Wpływ nowelizacji ustawy o VAT na rynek najmu

      • Polish Construction Review, nr 35

      Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą o VAT", podyktowana była przede wszystkim koniecznością dostosowania polskich regulacji do przepisów unijnych. Do najważniejszych zmian należy między innymi uproszczenie i wyeliminowanie części przepisów dotyczących...

      Najem powierzchni użytkowych

       •  Piotr Mikosik
      • Życie Handlowe, nr 11/2012

      Najem powierzchni użytkowych Prowadzenie działalności handlowej nieodzownie związane jest z wynajmowaniem powierzchni użytkowych w budynkach handlowych. Jako że problematyka najmu powierzchni użytkowej może wiązać się z różnego rodzaju problemami natury prawnej, w niniejszym artykule omówione...

       Do góry