Publikacje

Publikacje

Wygrany zasiłek może się przedawnić

  •  Katarzyna Kamińska
 • "Rzeczpospolita" z dnia 10 kwietnia 2015 roku (dodatek Dobra Firma)

Spór o podleganie ubezpieczeniom nie obejmuje sprawy o świadczenie Tylko wniosek o wypłatę pozwoli uzyskać pieniądze Jego brak przekreśli szanse na niezależność po sześciu miesiącach Niezależnie od postępowania o podleganie ubezpieczeniu społecznemu, ubezpieczeni powinni wystąpić...

Dyżur dopełnił nominał godzin pracy lekarzy

  •  Joanna Ostojska
 • "Rzeczpospolita" z dnia 26 marca 2015 roku (dodatek Praca i ZUS)

Za godziny dyżuru, które dopełniają tygodniowy wymiar czasu pracy lekarza, należy mu wypłacić wyłącznie dodatek za pracę w nadgodzinach. Tak uznał Sąd Najwyższy w uchwale siedmiu sędziów z 6 listopada 2014 r. (I PZP 2/14). Zapadła ona w związku z budzącym wątpliwości zagadnieniem...

Poszkodowany szybko nie wzbogaci się na mobbingu

 • "Rzeczpospolita" z dnia 19 marca 2015 roku (dodatek Praca i ZUS)

Medialny rozgłos wokół znanego dziennikarza telewizyjnego nie służy zrozumieniu problematyki mobbingu. Nieodmiennie zjawisko to kojarzy się z presją przełożonego na pracownicę skłanianą do obcowania seksualnego. Trudny dowód Molestowanie seksualne Kodeks pracy definiuje w art. 183A §...

Adwokaci: sąd powinien wyznaczać jednego mediatora dla wielu sporów tych samych stron

Użytecznym rozwiązaniem byłoby, gdyby sądy mogły wyznaczać mediatorów właściwych do rozwiązania kilku spraw tych samych podmiotów - proponują adwokaci. Strony powinny też - według nich - otrzymywać premię za pozasądową ugodę. Adwokaci częto uważają, że formuła postępowania mediacyjnego...

Działalność spółki w „okresie przejściowym”

  • Corporate Governance, nr 3 (31) 2012

  Czym jest „okres przejściowy” i jakie niesie za sobą ryzyka?  Transakcje mające za przedmiot spółki kapitałowe, czy też dokładnie rzecz ujmując – ich udziały lub akcje, rzadko przeprowadzane są jednoetapowo. Przeciwnie, proces transakcyjny składa się zazwyczaj z co najmniej dwóch...

  Co chroni pracownika przed wypowiedzeniem?

   •  Default Admin User

  Wypowiedzenie w szerokim zakresie podlega regulacjom prawnym. Można wyróżnić ochronę powszechną przed wypowiedzeniem (dotyczy wszystkich), jak też ochronę szczególną dotyczącą pracowników, których sytuacja życiowa czasowo ogranicza lub wyłącza możliwość rozwiązania stosunku pracy....

  Wypłata wynagrodzenia pod ochroną

   • Życie Handlowe, nr 5/2013

   Wynagrodzenie za pracę jest świadczeniem pieniężnym, które ma być ekwiwalentem jej rodzaju, ilości i jakości. Regulacje Kodeksu pracy przewidują szereg środków prawnych, których celem jest ochrona tego świadczenia. Ważne są tu zwłaszcza terminowość wypłacania wynagrodzenia, jego forma,...

   O istnieniu uchwał nieistniejących

    • Przegląd Corporate Governance, nr 1 (33) 2013

    Kodeks spółek handlowych określa dwie podstawowe drogi zmierzające do eliminowania z obrotu uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych. Są to: powództwo o uchylenie uchwały oraz powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały. W pierwotnym założeniu zaskarżanie uchwał było możliwe tylko...

     Do góry