Publikacje

Publikacje

Dyżur dopełnił nominał godzin pracy lekarzy

  •  Joanna Ostojska
 • "Rzeczpospolita" z dnia 26 marca 2015 roku (dodatek Praca i ZUS)

Za godziny dyżuru, które dopełniają tygodniowy wymiar czasu pracy lekarza, należy mu wypłacić wyłącznie dodatek za pracę w nadgodzinach. Tak uznał Sąd Najwyższy w uchwale siedmiu sędziów z 6 listopada 2014 r. (I PZP 2/14). Zapadła ona w związku z budzącym wątpliwości zagadnieniem...

Poszkodowany szybko nie wzbogaci się na mobbingu

 • "Rzeczpospolita" z dnia 19 marca 2015 roku (dodatek Praca i ZUS)

Medialny rozgłos wokół znanego dziennikarza telewizyjnego nie służy zrozumieniu problematyki mobbingu. Nieodmiennie zjawisko to kojarzy się z presją przełożonego na pracownicę skłanianą do obcowania seksualnego. Trudny dowód Molestowanie seksualne Kodeks pracy definiuje w art. 183A §...

Działalność spółki w „okresie przejściowym”

  • Corporate Governance, nr 3 (31) 2012

  Czym jest „okres przejściowy” i jakie niesie za sobą ryzyka?  Transakcje mające za przedmiot spółki kapitałowe, czy też dokładnie rzecz ujmując – ich udziały lub akcje, rzadko przeprowadzane są jednoetapowo. Przeciwnie, proces transakcyjny składa się zazwyczaj z co najmniej dwóch...

  Co chroni pracownika przed wypowiedzeniem?

   •  Default Admin User

  Wypowiedzenie w szerokim zakresie podlega regulacjom prawnym. Można wyróżnić ochronę powszechną przed wypowiedzeniem (dotyczy wszystkich), jak też ochronę szczególną dotyczącą pracowników, których sytuacja życiowa czasowo ogranicza lub wyłącza możliwość rozwiązania stosunku pracy....

  Wypłata wynagrodzenia pod ochroną

   • Życie Handlowe, nr 5/2013

   Wynagrodzenie za pracę jest świadczeniem pieniężnym, które ma być ekwiwalentem jej rodzaju, ilości i jakości. Regulacje Kodeksu pracy przewidują szereg środków prawnych, których celem jest ochrona tego świadczenia. Ważne są tu zwłaszcza terminowość wypłacania wynagrodzenia, jego forma,...

   O istnieniu uchwał nieistniejących

    • Przegląd Corporate Governance, nr 1 (33) 2013

    Kodeks spółek handlowych określa dwie podstawowe drogi zmierzające do eliminowania z obrotu uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych. Są to: powództwo o uchylenie uchwały oraz powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały. W pierwotnym założeniu zaskarżanie uchwał było możliwe tylko...

    Kiedy można dyscyplinarnie zwolnić pracownika?

     • Życie Handlowe, nr 09/2013

     Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia z winy pracownika jest szczególnym sposobem zakończenia stosunku pracy. Dlatego – ze względu na restrykcyjne przyczyny zastosowania zwolnienia dyscyplinarnego, przewidziane w art. 52 Kodeksu pracy – decyzja pracodawcy o rozwiązaniu...

      Do góry