Publikacje

Publikacje

Związkowiec bez ochrony przed karą porządkową

  •  Bartosz Tomanek
 • "Rzeczpospolita" z dnia 14 maja 2015 roku (dodatek Praca i ZUS)

Przestrzeganie porządku i organizacji pracy to jeden z podstawowych obowiązków każdego pracownika, a działalność związkowa nie może naruszać tych zasad. Odpowiedzialność porządkowa (art. 108 i następne kodeksu pracy) służy utrzymaniu zasad porządku i organizacji pracy u pracodawcy....

Pomyłka płatnika na jego koszt

  •  Katarzyna Kamińska
 • "Rzeczpospolita" z dnia 08 maja 2015 roku ( dodatek Dobra Firma).

ZUS może zażądać od pracodawcy, aby zwrócił zasiłek nadpłacony pracownikowi. Będzie tak, gdy to płatnik wprowadził w błąd organ rentowy. Odpowiedzialności nie ograniczy sprostowanie danych przy okazji innych postępowań. Okoliczności i zasady zwrotu nienależnie pobranych świadczeń...

Zwykłe "OK" nie pozwoli na rozstanie z aktywistą

  •  Bartosz Tomanek
 • "Rzeczpospolita" z dnia 05 maja 2015 roku ( dodatek Dobra Firma).

Zgoda na zwolnienie działacza musi być wyraźna i podjęta kolegialnie przez zarząd związku. Wszystko po to, aby przed decyzją o zakończeniu etatu związkowca pracodawca nie może mieć żadnego luzu interpretacyjnego. Choć nie jest to powszechne, niekiedy związek zawodowy zgadza się na rozwiązanie...

Dekret przeciwko poniżaniu i ośmieszaniu

  •  Marta Derewicz
 • "Rzeczpospolita" z dnia 30 kwietnia 2015 roku (dodatek Praca i ZUS)

Procedura Polityka antymobbingowa to tak samo ważny dokument jak regulamin pracy. W razie sporu z etatowcem pozwoli wykazać, że pracodawca podjął niezbędne kroki, żeby przeciwdziałać zjawisku prześladowania w miejscu pracy. Artykuł 943 kodeksu pracy zobowiązuje pracodawcę do przeciwdziałania...

Ochrona działacza związkowego to nie immunitet

  •  Bartosz Tomanek
 • "Rzeczpospolita" z dnia 23 kwietnia 2015 roku (dodatek Praca i ZUS).

Zwolnienia Gwarancje zatrudnienia dla członka zakładowej organizacji pośrednio zależą od tego, jak wykonuje swoje obowiązki pracownicze. Gdy je narusza, bezpowrotnie straci etat. Wydawałoby się, że członek zarządu organizacji związkowej wskazany imiennie jego uchwałą lub inny pracownik...

Wygrany zasiłek może się przedawnić

  •  Katarzyna Kamińska
 • "Rzeczpospolita" z dnia 10 kwietnia 2015 roku (dodatek Dobra Firma)

Spór o podleganie ubezpieczeniom nie obejmuje sprawy o świadczenie Tylko wniosek o wypłatę pozwoli uzyskać pieniądze Jego brak przekreśli szanse na niezależność po sześciu miesiącach Niezależnie od postępowania o podleganie ubezpieczeniu społecznemu, ubezpieczeni powinni wystąpić...

Dyżur dopełnił nominał godzin pracy lekarzy

  •  Joanna Ostojska
 • "Rzeczpospolita" z dnia 26 marca 2015 roku (dodatek Praca i ZUS)

Za godziny dyżuru, które dopełniają tygodniowy wymiar czasu pracy lekarza, należy mu wypłacić wyłącznie dodatek za pracę w nadgodzinach. Tak uznał Sąd Najwyższy w uchwale siedmiu sędziów z 6 listopada 2014 r. (I PZP 2/14). Zapadła ona w związku z budzącym wątpliwości zagadnieniem...

Poszkodowany szybko nie wzbogaci się na mobbingu

 • "Rzeczpospolita" z dnia 19 marca 2015 roku (dodatek Praca i ZUS)

Medialny rozgłos wokół znanego dziennikarza telewizyjnego nie służy zrozumieniu problematyki mobbingu. Nieodmiennie zjawisko to kojarzy się z presją przełożonego na pracownicę skłanianą do obcowania seksualnego. Trudny dowód Molestowanie seksualne Kodeks pracy definiuje w art. 183A §...

Adwokaci: sąd powinien wyznaczać jednego mediatora dla wielu sporów tych samych stron

Użytecznym rozwiązaniem byłoby, gdyby sądy mogły wyznaczać mediatorów właściwych do rozwiązania kilku spraw tych samych podmiotów - proponują adwokaci. Strony powinny też - według nich - otrzymywać premię za pozasądową ugodę. Adwokaci częto uważają, że formuła postępowania mediacyjnego...

 Do góry