Publikacje

Publikacje

Prawnicy Kancelarii tradycyjnie zajmują stanowisko i przygotowują artykuły  w różnych wydawnictwach, na różnych forach i portalach. Rynek publikacji prawniczych jest niezwykle rozdrobniony i rozproszony, dlatego starannie dobieramy miejsca w którym lokujemy nasze publikacje. Staramy się rozwijać różnego rodzaju publikacje, które ukazywać się będą na tej stronie internetowej, którą, wraz z blogami i newsletterami, traktować będziemy w tej mierze jako portal prawniczy. 

Wypłata wynagrodzenia pod ochroną

  • Życie Handlowe, nr 5/2013

  Wynagrodzenie za pracę jest świadczeniem pieniężnym, które ma być ekwiwalentem jej rodzaju, ilości i jakości. Regulacje Kodeksu pracy przewidują szereg środków prawnych, których celem jest ochrona tego świadczenia. Ważne są tu zwłaszcza terminowość wypłacania wynagrodzenia, jego forma,...

  O istnieniu uchwał nieistniejących

   • Przegląd Corporate Governance, nr 1 (33) 2013

   Kodeks spółek handlowych określa dwie podstawowe drogi zmierzające do eliminowania z obrotu uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych. Są to: powództwo o uchylenie uchwały oraz powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały. W pierwotnym założeniu zaskarżanie uchwał było możliwe tylko...

   Kiedy można dyscyplinarnie zwolnić pracownika?

    • Życie Handlowe, nr 09/2013

    Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia z winy pracownika jest szczególnym sposobem zakończenia stosunku pracy. Dlatego – ze względu na restrykcyjne przyczyny zastosowania zwolnienia dyscyplinarnego, przewidziane w art. 52 Kodeksu pracy – decyzja pracodawcy o rozwiązaniu...

    Aspekty praktyczne znowelizowanej procedury zamówień publicznych

     •  Default Admin User

    W dniu 20 lutego 2013 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (dalej jako „Ustawa”) , która oprócz implementacji unijnych rozwiązań dotyczących zamówień publicznych w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa , wprowadziła istotne...

    Pracownicze bony towarowe

     • Życie Handlowe, nr 2, z dn. 1.02.2013 r.

     Pracownicze bony towarowe Bony towarowe powszechnie przyznawane pracownikom w okresie świątecznym.Jednak  pod względem prawnym stanowią źródło wielu pytań dotyczących zarówno ich prawnego charakteru, jak również skutków podatkowych. Po pierwsze, wątpliwości może budzić   okoliczność...

     Wpływ nowelizacji ustawy o VAT na rynek najmu

      • Polish Construction Review, nr 35

      Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą o VAT", podyktowana była przede wszystkim koniecznością dostosowania polskich regulacji do przepisów unijnych. Do najważniejszych zmian należy między innymi uproszczenie i wyeliminowanie części przepisów dotyczących...

      Najem powierzchni użytkowych

       •  Piotr Mikosik
      • Życie Handlowe, nr 11/2012

      Najem powierzchni użytkowych Prowadzenie działalności handlowej nieodzownie związane jest z wynajmowaniem powierzchni użytkowych w budynkach handlowych. Jako że problematyka najmu powierzchni użytkowej może wiązać się z różnego rodzaju problemami natury prawnej, w niniejszym artykule omówione...

       Do góry