Publikacje

Publikacje

Kiedy można dyscyplinarnie zwolnić pracownika?

  • Życie Handlowe, nr 09/2013

  Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia z winy pracownika jest szczególnym sposobem zakończenia stosunku pracy. Dlatego – ze względu na restrykcyjne przyczyny zastosowania zwolnienia dyscyplinarnego, przewidziane w art. 52 Kodeksu pracy – decyzja pracodawcy o rozwiązaniu...

  Aspekty praktyczne znowelizowanej procedury zamówień publicznych

   •  Default Admin User

  W dniu 20 lutego 2013 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (dalej jako „Ustawa”) , która oprócz implementacji unijnych rozwiązań dotyczących zamówień publicznych w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa , wprowadziła istotne...

  Pracownicze bony towarowe

   • Życie Handlowe, nr 2, z dn. 1.02.2013 r.

   Pracownicze bony towarowe Bony towarowe powszechnie przyznawane pracownikom w okresie świątecznym.Jednak  pod względem prawnym stanowią źródło wielu pytań dotyczących zarówno ich prawnego charakteru, jak również skutków podatkowych. Po pierwsze, wątpliwości może budzić   okoliczność...

   Wpływ nowelizacji ustawy o VAT na rynek najmu

    • Polish Construction Review, nr 35

    Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą o VAT", podyktowana była przede wszystkim koniecznością dostosowania polskich regulacji do przepisów unijnych. Do najważniejszych zmian należy między innymi uproszczenie i wyeliminowanie części przepisów dotyczących...

    Najem powierzchni użytkowych

     •  Piotr Mikosik
    • Życie Handlowe, nr 11/2012

    Najem powierzchni użytkowych Prowadzenie działalności handlowej nieodzownie związane jest z wynajmowaniem powierzchni użytkowych w budynkach handlowych. Jako że problematyka najmu powierzchni użytkowej może wiązać się z różnego rodzaju problemami natury prawnej, w niniejszym artykule omówione...

     Do góry