Publikacje

Publikacje

Prawnicy Kancelarii tradycyjnie zajmują stanowisko i przygotowują artykuły  w różnych wydawnictwach, na różnych forach i portalach. Rynek publikacji prawniczych jest niezwykle rozdrobniony i rozproszony, dlatego starannie dobieramy miejsca w którym lokujemy nasze publikacje. Staramy się rozwijać różnego rodzaju publikacje, które ukazywać się będą na tej stronie internetowej, którą, wraz z blogami i newsletterami, traktować będziemy w tej mierze jako portal prawniczy. 

Nieważny agnaż prezesa

 • "Rzeczpospolita" z dnia 25 sierpnia 2016 roku (dodatek: Praca i ZUS)

Całkiem sporo wyrafinowanych konstrukcji buduje się w prawie pracy wokół łącznego traktowania funkcji członka zarządu i zawartej przez niego umowy o pracę. Liczba konfiguracji jest niemal nieograniczona. Teoretycznie można te dwa stosunki prawne traktować zupełnie odrębnie. Można np....

Właściwa forma poinformowania pracodawcy o ochronie związkowej

  •  Monika Niemeczek

Pismo zarządu organizacji związkowej informujące pracodawcę o pracownikach objętych ochroną szczególną powinno jedynie zawierać imienne wskazanie tych pracowników, nie ma konieczności dołączania do niego uchwały Związku. Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia z dnia 5 kwietnia...

Margines rzeczywistości

 • "Rzeczpospolita" z dnia 11 sierpnia 2016 roku (dodatek: Praca i ZUS)

W sprawie mobbingu wszystko niemal jest trochę dwuznaczne. Mamy do czynienia ze zjawiskiem, które, w sensie społecznym nie prawnym, w Polsce nie doczekało się należytej atencji. Tu trudno mieć do kogokolwiek o to indywidualnie adresowane pretensje. Istota rzeczy zawiera się w obciążeniach...

Internet i mail jak woda i powietrze

 • "Rzeczpospolita" z dnia 28 lipca 2016 roku (dodatek: Praca i ZUS)

Prawo pracy rozwija się w dwóch kierunkach i oba są trudne do przyswojenia. Część systemu zmierza w stronę bardzo ścisłej regulacji, harmonizacji i detalicznego określenia wszystkiego. Tak jest np. z czasem pracy, delegowaniem, pracą tymczasową. Drugi kierunek jest wprost przeciwny...

Lepiej nie sumować pensji i zasiłków

  •  Monika Niemeczek
 • "Rzeczpospolita" z dnia 28 lipca 2016 roku (dodatek: Praca i ZUS)

Sąd Najwyższy w uchwale z lutego br. uznał, że ZUS pobierał zawyżone składki zdrowotne za miesiące, w których pracownicy chorowali. Ten proceder trwał od 17 lat, kiedy weszła w życie ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Chodzi o uchwałę z 2 lutego 2016 r. (III UZP 18/15)....

Wybór ustawodawcy: ochrona czy dyskryminacja

 • "Dziennik Gazeta Prawna" z dnia 22 lipca 2016 roku (dodatek: Kadry i Płace)

Nowelizacja kodeksu pracy kończy z funkcjonującym od dawna w polskim prawie zakazem pracy kobiet na części stanowisk i jednocześnie modyfikuje wykaz prac wzbronionych ciężarnym i karmiącym piersią. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw została opublikowana...

Inicjatywa i aktywność seniora docenione

 • "Rzeczpospolita" z dnia 15 lipca 2016 roku (dodatek: Dobra Firma)

Tracący pracę na finiszu kariery dostaną świadczenie przedemerytalne, gdy przez sześć miesięcy będą zarejestrowani jako bezrobotni. Przepisy nie wymagają bezpośredniego związku czasowego między rozwiązaniem stosunku pracy a bezrobociem. Sąd Najwyższy sprzeciwił się interpretacji...

Roszczenia za nadgodziny

 • "Rzeczpospolita" z dnia 14 lipca 2016 roku (dodatek: Praca i ZUS)

Polacy pracują jak szaleni. Można odnieść wrażenie, że pierwszy raz w historii uwierzyli w sens ciężkiej pracy. I to w dodatku tu, w Polsce. Nadliczbowy czas pracy staje się więc największym zasobem roszczeń w prawie pracy. W bardzo wielu zawodach zatrudnieni nie rozliczają nadgodzin...

Naruszenie zakazu konkurencji tylko wyjątkowo zakończy się dyscyplinarką

  •  Monika Niemeczek
 • "Rzeczpospolita" z dnia 14 lipca 2016 roku (dodatek: Praca i ZUS)

Naruszenie zakazu konkurencji tylko wyjątkowo zakończy się dyscyplinarką. Nie dojdzie do tego, gdy w ogóle nie ustalono, czy dodatkowe zatrudnienie godziło w interesy pracodawcy. O działalności konkurencyjnej można mówić wtedy, gdy czynności podejmowane przez pracownika pokrywają...

Związki zawodowe powinny powrócić do swojej roli

Związki zawodowe występowały w Polsce w najróżniejszych rolach, przy czym najrzadziej ze wszystkiego były związkami zawodowymi. W Polsce Ludowej były tzw. pasem transmisyjnym. Dzisiaj to określenie wydaje się obraźliwe czy wręcz obrzydliwe, ale wtedy głosiła je bez żenady doktryna. Potem...

 Do góry