Publikacje

Publikacje

Prawnicy Kancelarii tradycyjnie zajmują stanowisko i przygotowują artykuły  w różnych wydawnictwach, na różnych forach i portalach. Rynek publikacji prawniczych jest niezwykle rozdrobniony i rozproszony, dlatego starannie dobieramy miejsca w którym lokujemy nasze publikacje. Staramy się rozwijać różnego rodzaju publikacje, które ukazywać się będą na tej stronie internetowej, którą, wraz z blogami i newsletterami, traktować będziemy w tej mierze jako portal prawniczy. 

Lepiej nie sumować pensji i zasiłków

  •  Monika Niemeczek
 • "Rzeczpospolita" z dnia 28 lipca 2016 roku (dodatek: Praca i ZUS)

Sąd Najwyższy w uchwale z lutego br. uznał, że ZUS pobierał zawyżone składki zdrowotne za miesiące, w których pracownicy chorowali. Ten proceder trwał od 17 lat, kiedy weszła w życie ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Chodzi o uchwałę z 2 lutego 2016 r. (III UZP 18/15)....

Wybór ustawodawcy: ochrona czy dyskryminacja

 • "Dziennik Gazeta Prawna" z dnia 22 lipca 2016 roku (dodatek: Kadry i Płace)

Nowelizacja kodeksu pracy kończy z funkcjonującym od dawna w polskim prawie zakazem pracy kobiet na części stanowisk i jednocześnie modyfikuje wykaz prac wzbronionych ciężarnym i karmiącym piersią. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw została opublikowana...

Inicjatywa i aktywność seniora docenione

 • "Rzeczpospolita" z dnia 15 lipca 2016 roku (dodatek: Dobra Firma)

Tracący pracę na finiszu kariery dostaną świadczenie przedemerytalne, gdy przez sześć miesięcy będą zarejestrowani jako bezrobotni. Przepisy nie wymagają bezpośredniego związku czasowego między rozwiązaniem stosunku pracy a bezrobociem. Sąd Najwyższy sprzeciwił się interpretacji...

Roszczenia za nadgodziny

 • "Rzeczpospolita" z dnia 14 lipca 2016 roku (dodatek: Praca i ZUS)

Polacy pracują jak szaleni. Można odnieść wrażenie, że pierwszy raz w historii uwierzyli w sens ciężkiej pracy. I to w dodatku tu, w Polsce. Nadliczbowy czas pracy staje się więc największym zasobem roszczeń w prawie pracy. W bardzo wielu zawodach zatrudnieni nie rozliczają nadgodzin...

Naruszenie zakazu konkurencji tylko wyjątkowo zakończy się dyscyplinarką

  •  Monika Niemeczek
 • "Rzeczpospolita" z dnia 14 lipca 2016 roku (dodatek: Praca i ZUS)

Naruszenie zakazu konkurencji tylko wyjątkowo zakończy się dyscyplinarką. Nie dojdzie do tego, gdy w ogóle nie ustalono, czy dodatkowe zatrudnienie godziło w interesy pracodawcy. O działalności konkurencyjnej można mówić wtedy, gdy czynności podejmowane przez pracownika pokrywają...

Związki zawodowe powinny powrócić do swojej roli

Związki zawodowe występowały w Polsce w najróżniejszych rolach, przy czym najrzadziej ze wszystkiego były związkami zawodowymi. W Polsce Ludowej były tzw. pasem transmisyjnym. Dzisiaj to określenie wydaje się obraźliwe czy wręcz obrzydliwe, ale wtedy głosiła je bez żenady doktryna. Potem...

Do zwolnienia nie wystarczy bezprawność zachowania

  •  Monika Niemeczek
 • "Rzeczpospolita" z dnia 16 czerwca 2016 roku (dodatek: Praca i ZUS)

Jeżeli pracownik jest podejrzany o popełnienie oczywistego przestępstwa czego skutkiem jest zwolnienie, pracodawca musi ustalić, jakie były rzeczywiste zamiary popełnienia przewinienia i jakie to było przewinienie. Pracodawca może zwolnić pracownika dyscyplinarnie, gdy ciężko naruszy on...

Ucieczka z zarządu nie uwolni od długu w ZUS

  •  Katarzyna Kamińska
 • "Rzeczpospolita" z dnia 16 czerwca 2016 roku (dodatek: Praca i ZUS)

Pozorna rezygnacja z pełnienia funkcji członka zarządu to tylko nieudana próba uniknięcia odpowiedzialności za składkowe zadłużenia. Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości składkowe uzależniona jest od zaistnienia kilku przesłanek. Określa je art. 116 Ordynacji podatkowej,...

Urlop wypoczynkowy jako okres wykonywania pracy?

Prawo pracownika do odpoczynku jest jedną z podstawowych zasad prawa pracy. Jego przyznanie uzasadnione jest koniecznością zapewnienia wypoczynku i regeneracji sił. Pomimo że w Polsce prawo do urlopu wypoczynkowego zostało przyznane pracownikom już w okresie międzywojennym do dnia dzisiejszego...

Nadgodziny w pracy kierownika

 • "Rzeczpospolita" z dnia 16 czerwca 2016 roku (dodatek: Praca i ZUS)

Kierownikowi firmy przysługuje wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach? Na to pytanie kodeks pracy nie odpowiada. Intuicyjnie można odpowiedzieć, że nie jest mozliwe zarządzanie w etatowo przewidzianych godzinach - to oczywista cecha pracy zarządcy, kierownika, szefa. Artykuł 151 [4] k.p....

 Do góry