Sprawy

Dane osobowe

Rozwój nowych technologii i tzw. społeczeństwa informacyjnego nieuchronnie prowadzi do coraz większego zainteresowania tematem danych osobowych i ich ochrony. Kancelaria, zdając sobie sprawę z doniosłości tej kwestii, konsekwentnie rozwija swoją praktykę w tym zakresie, nie tylko poprzez ścisłą współpracę z klientami korporacyjnymi, ale również prowadzenie działań edukacyjnych, w tym szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych.

Doświadczenie Kancelarii pozwoliło na podjęcie współpracy z jednym z wiodących operatorów telekomunikacyjnych, która obejmuje przeprowadzenie kompleksowego audytu zgodności procedur stosowanych przez operatora z obowiązującymi przepisami prawa oraz reprezentowanie Klienta w kontroli podjętej przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.”

 Do góry