Sprawy

Spory o nadwykonania

Stosunki podmiotów leczniczych z Narodowym Funduszem Zdrowia antagonizują się w ostatnim czasie coraz wyraźniej. O ile do tej pory Fundusz na ogół akceptował wnioski szpitali o dokonanie tzw. przesunięć pomiędzy zakresami w ramach umów danego rodzaju, obecnie coraz częściej zdaje sie wskazywać, że zaakceptowanie tego rodzaju wniosków należy do sfery jego uznaniowości.

Tym chętniej w konsekwencji odmawia finansowania tzw. nadwykonań.

W sporze o dokonanie wspomnianych wyżej przesunięć, Kancelaria – jak dotąd z sukcesem – reprezentuje jeden z warszawskich szpitali, oczekując obecnie, że również decyzja Funduszu co do sfinansowania nadwykonań powstrzyma naszego Klienta przed występowaniem na drogę sądową.

 Do góry